KONTAKT

U Palati Srbija 21. februara održana je jednodnevna konferencija „Gde su mladi u Agendi 2030?“, koji su organizovali Ministarstvo omladine i sporta i UNFPA u Srbiji. Na konferenciji je oko dve stotine predstavnika udruženja mladih i lokalnih kancelarija za mlade iz cele Srbije imalo priliku da se upozna sa Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj, Ciljevima održivog razvoja, kao i međunarodnim preporukama za njihovu implementaciju.

Cilj konferencije bio je da se Ciljevi i Agenda 2030 kroz dva panela i diskusije sagledaju u kontekstu mladih, sa posebnim fokusom na oblasti obrazovanja (Cilj 4), zapošljavanja (Cilj 8), aktivizma mladih (Cilj 16), zdravlja (Cilj 3), rodne ravnopravnosti (Cilj 5) smanjenja nejednakosti i socijalne inkluzije (Cilj 10). Konferencija je bila prilika da mladi o ovim pitanjima diskusiju sa predstavnicima državnih institucija, međunarodnih i organizacija civilnog društva.

Na otvaranju konferencije učesnicima su se obratili Mišel Sen-Lo, predstavnik Tima UN u Srbiji, Doina Bologa, direktorka UNFPA u Srbiji, ambasador Dragan Županjevac, koordinator za ECOSOC pri Ministartvu spoljnih poslova, Uroš Delić, predstavnik Globalnog dogovora u Srbiji i Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta. Moderatorka konferencije bila je Marija Babović, direktorka programa SeConS-a, koja je učesnicima predstavila sadržaj Agende 2030 i upoznala ih sa Ciljevima održivog razvoja i njihovim podciljevima.