KONTAKT

Četvrti Regionalni trening evaluatora, pod nazivom „Evaluacija projekta, programa i javnim politika – međunarodna metodološka znanja i praktična iskustva iz regiona“ , održan je 27. i 28. septembra u Beogradu. Organizatori treninga bili su Neformalna mreža evaluatora Srbije – NeMES i članovi Mreže evaluatora zapadnog Balkana – WBEN uz podršku Instituta ekonomskih nauka i SeConS grupe za razvojnu inicijativu.

Poseban fokus treninga bio je na evaluaciji projekata i programa, tačnije na prenošenju teorijskih saznanja i praktičnih iskustava u vezi sa izgradnjom i upravljanjem sistemima praćenja i vrednovanja (monitoring i evaluacija – M&E), sprovođenjem postupaka prethodne procene/vrednovanja/evaluacije (appraisal, assessment, ex-ante evaluation) tokom sprovođenja projekata i programa i nakon njihovog završetka (ex-post). Cilj ovog treninga bio je usmeren na prenošenje znanja o bazičnim metodama i praksama sprovođenja evaluacije, kako bi omogućio bolje razumevanje i razmenu znanja među ključnim akterima koji učestvuju u aktivnostima evaluacije. Interaktivne metode rada koje su primenjivane na treningu omogućavaju polaznicima da staknu znanja i veštine koje su značajne u njihovom radu.

Više informacija o Regionalnom treningu evaluatora dostupno je na sledećem linku:

Trening evaluatora