KONTAKT

U sklopu realizacije projekta “Evaluacija kao osnova kreiranja informisanih javnih politika u Srbiji“, koji finansira Evalpartners, Neformalna mreža evaluatora Srbije (INES) i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizovali su 17. juna okrugli sto pod nazivom “Kreiranje informisanih javnih politika u Srbiji – trenutno stanje i perspektive“.

Praksa praćenja i evaluacije javnih politika u Srbiji još uvek nije dovoljno razvijena niti prepoznata kao neophodan uslov sveukupnog društvevnog razvoja. Reforma javne uprave donela je određena sistemska poboljšanja, što bi moglo rezultirati širenjem prakse praćenja i evaluacije u budućnosti. Ipak, kapaciteti kako ponude tako i potražnje za praćenjem i evaluacijom, posebno u javnoj upravi predstavljaju izazov sa kojim se suočio projektni tim čiji je projektni predlog deo Flagship program 1 – Strengthen National Evaluation Systems podržan od međunarodne organizacije za saradnju u evaluaciji (The International Organization for Cooperation in Evaluation – IOCE) i Eval Partners inovativnog partnerstva čiji su članovi OCD i dobrovoljne organizacije za profesionalnu evaluaciju (VOPE). Nalazi sprovedenog istraživanja ukazuju na relativno nisku svest kreatora politika u Srbiji o značaju evaluacije i nedostatku sredstava koja se za te svrhe izdvajaju što otežava učenje na prethodnim iskustvima kada je kreiranje javnih politika i zamagljuje odgovornost za postignute rezultate.

Cilj okruglog stola bio je donošenje preporuka i zaključaka koji bi definisali pravce delovanja rada na unapređenju javnih politika.