KONTAKT

Olivera Vuković, izvršna direktorka SeConS-a i Marija Babović, direktorka programa, predstavile su rezultate najnovijih SeConS-ovih istraživanja na međunarodnom okruglom stolu „Humana bezbjednost i povjerenje u institucije“, koji je održan 23. septembra u Podgorici.

Rezultati regionalnog istraživanja, sprovedenog u okviru inicijative Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost, koje je predstavila Olivera Vuković, pokazuju da je u celom regionu Zapadnog Balkana stepen poverenja u institucije nizak, a najniže je poverenje u političke partije. Nalazi pokazuju i da ni u jednoj zemlji Zapadnog Balkana većina građana nema poverenje u institucije centralnih vlasti, dok se najviše veruje vojsci.

U okviru sesije posvećene klijentelizmu i partijskoj patronaži, Marija Babović je predstavila rezultate istraživanja “Neformalne prakse zarobljavanja ekonomskih resursa od strane političke elite: istraživanje partijske patronaže na Kosovu* i u Srbiji”, koje je sprovedeno u okviru Regionalnog programa promocije istraživanja (RRPP). Ovo istraživanje pokazalo je da su glavni akteri političkog klijentelizma ljudi iz vrha političkih stranaka, poslovnog sveta i pojedinci koji u isto vreme zauzimaju političke funkcije i mesta u javnim preduzećima ili privatnim kompanijama. Klijentelizam podrazumeva razmenu resursa, kao što su novac, pozicije, zaposlenje, zakoni i propisi, informacije, i drugi nefinansijski resursi. Nalazi israživanja koje je SeConS tokom 2015. godine sproveo u Srbiji i na Kosovu* pokazuju da su su glavni mehanizmi političkog klijentelizma finansiranje političkih partija, osvajanje upravljačkih pozicija u javnim preduzećima, zaobilaženje zakonskih procedura na javnim tenderima, partijsko zapošljavanje, lobiranje za zakonodavne i administrativne usluge.