Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777slot thailandAkun Slot GacorAkun GacorSlot Jp GacorMpo Slot GacorAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot Ovoslot gacor maxwin
Objavljeni rezultati analize međusektorske saradnje na zaštiti dece - SeConS
KONTAKT

Funkcionalnost multisektorske saradnje u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja analizirana je na osnovu zvaničnih dokumenata – protokola, koji se odnose na ovu oblast. Potpisnici protokola su predstavnici institucija koje su relevantne za ovu temu.

Analiza je pokazala da postoji svega 9 lokalnih protokola (od ukupno 134) u kojima je zaštita dece kao žrtava nasilja u primarnom fokusu. Međutim, gotovo da ne postoji lokalni protokol koji se odnosi na nasilje, a da u određenim segmentima nije posvećen deci. 

Izloženost dece zlostavljanju i zanemarivanju posmatra se prvenstveno u kontekstu porodice, a o deci se najčešće govori kao o relativno homogenoj grupi. Identifikovano je da gotovo nema protokola u kojima je jasno naznačen period njegovog važenja.

Dostupna je mapa koja daje uvid u to u kojim opštinama postoje lokalni međusektorski protokoli za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Istraživanje je sprovela Mreža organizacija za decu Srbije – MODS u partnerstvu sa UNICEF-om, a uz stručnu podršku SeConS-a.