KONTAKT

U Banja Luci je predstavljena studija „Rodne nejednakosti u Republici Srpskoj iz perspektive životnih tokova“ koja je sačinjena na osnovu SeConS-ovog istraživanja za postrebe Gender centra Vlade Republike Srpske, a uz podršku UN Women. Istraživanje iz dinamičke perspektive životnih tokova pokazuje u kojim se dimenzijama ispoljavaju rodne nejednakosti, koji su njihovi koreni i kakvi su im ishodi.

Nalazi istraživanja su u studiji prikazani u odvojenim poglavljima za decu, odrasle i starije. Posebno poglavlje posvećeno je analizi međugeneracijskih razlika, odnosno promena koje su se odigrale ili su u pojedinim slučajevima izostale između generacija.