KONTAKT

Objavljen je Zbornik “Mladi u Srbiji i bezbednosni rizici”, zasnovan na podacima prikupljenim u okviru projekta „Uspostavljanje informacionog sistema za prevenciju vršnjačkog nasilja – 3. faza“, koji sprovodi Udruženje građanki i građana “Centar za podršku ženama”, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Osim uvodnog teksta o mladima u Srbiji, Zbornik obuhvata još četiri teksta, u kojima su predstavljeni rezultati tematskih istraživanja o bezbednosnim rizicima kojima su izloženi mladi u Srbiji. Ona su sprovedena od strane SeConS grupe za razvojnu inicijativu, u periodu od jula do septembra 2021. godine. Pažnja je bila usmerena na neke od bezbednosnih rizika koji su do sada nedovoljno istraženi: (1) rizici na internetu, (2) rizici u saobraćaju, (3) zdravstveni rizici, i (4) rizici od radne eksploatacije.

Iako se nalazi istraživanja ne mogu uopštavati na celokupnu populaciju mladih, mogu nam pružiti značajne uvide u bezbednosne rizike kojima su mladi obuhvaćeni istraživanjem izloženi, kao i smernice za neka buduća istraživanja.

Zbornik možete pročitati na linku https://secons.net/publications.php?p=145