KONTAKT

U novom broju MONS-a „Javne politike, prava i slobode u doba pandemije“, srpski ekonomisti, pravnici, sociolozi, politikolozi, komunikolozi analiziraju srpski i globalni odgovor na pandemiju, posledice po pojedince, porodice, društvo i ekonomiju; analiziraju ulogu političara, vojske, medija i lekara u „borbi protiv korone“; porede naše mere sa svetskim; analiziraju na kakav je ispit korona stavila nas i naše porodice, naš politički sistem, demokratiju i vladavinu prava; ispituju da li je naša politička elita položila test zrelosti u najvećem izazovu s kojim se suočila ili smo opet bili svedoci simulacije odlučnosti i ozbiljnosti ili zarobljavanja demokratije i vladavine prava.

Tekstove možete pročitati na http://mons.rs/