KONTAKT

Mladi u Srbiji i bezbednosni rizici tema je novog broja MONS (Monitoring socijalne situacije u Srbiji), u okviru kojeg će biti objavljeni i članci nastali kao rezultat istraživanja koje se realizuje u okviru projekta „Uspostavljanje informacionog sistema za prevenciju vršnjačkog nasilja – 3. faza“. Ovaj projekat sprovodi Udruženje građanki i građana “Centar za podršku ženama”, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Ovaj broj MONS-a baviće se temama kao što su: kako žive mladi u Srbiji, da li im je lako da nađu posao u struci, zašto žele da odu i gde bi najradije, kakav odnos imaju prema EU, šta misle o rodnoj ravnopravnosti i da li prijavljuju nasilje, i kako je Covid-19 pandemija uticala na njihovo mentalno zdravlje i socijalni život; kakvi finansijski rizici imp rete u sajber okruženju, s obzirom na to da su za mlade tradicionalni modeli plaćanja van fokusa, dok se oni koji se zasnivaju na brzim digitalnim tehnologijama smatraju jedinom prihvatljivom opcijom; kakvi rizici im prete prilikom komuniciranja preko interneta, kakvi su bezbednosti rizici za mlade u saobraćaju i zašto su oni posebno ugroženi na drumu, kakvi im zdravstveni rizici prete, i koliko su mladi u riziku od radne eksploatacije.

Članke pratite na MONS platformi https://mons.rs/