KONTAKT

Centralne vlasti u zemljama Balkana i Turskoj nemaju poverenje većine građana, dok građani najviše veruju bezbednosnim institucijama – vojsci i policiji.

Nivo poverenja u institucije u zemljama Balkana i Turskoj je izrazito nizak. Građani više veruju institucijama bezbednosti (vojska i policija), nego institucijama vlasti (parlament, vlada, lokalne vlasti, sudstvo), a najmanje poverenja imaju u političke partije. Ovo se navodi u izveštaju Prekogranične mreže za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbedost o poverenju u institucije u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Turskoj, Srbiji i na Kosovu.

Izveštaj ukazuje da građani balkanskih zemalja imaju više poverenja u institucije Evropske unije, nego u institucije države u kojoj žive i to poverenje je veće nego među samim građanima zemalja članica EU. Razlozi za to, pretpostavlja se, leže u razvijenoj vladavini prava u EU s jedne strane, odnosno izraženom klijentelizmu, partijskoj patronaži i korupciji koji ugrožavaju institucionalne mehanizme na Balkanu i u Turskoj s druge strane, kao i u nezadovoljstvu građana EU demokratskim deficitom u izgradnji evropskih institucija.

Više od polovine građana Srbije ima poverenja jedino u vojsku. Nivo poverenja u institucije u Srbiji nizak je kada je reč o većini nacionalnih institucija: policiji, pravosuđu, parlamentu, vladi, ali i evropskim institucijama. Najniži nivo poverenja imaju lokalne vlasti i političke partije, kojima veruje manje od petine građana Srbije.

Građani zemalja u regionu takođe najviše veruju vojsci i policiji. Više od polovine građana Bugarske i Kosova ima poverenja u institucije EU. U pravosudni sistem poverenje ima više od polovine građana EU i Turske. Natpolovično poverenje u nacionalni parlament beleži se samo u Turskoj, dok u Bugarskoj ni 20% građana nema poverenja u ovu instituciju.