3 decembar 2021

Kurs o socijalnom uključivanju - predstavljanje kursa

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, uz stručnu podršku SeConS grupe za razvojnu inicijativu, priredio je drugi po redu onlajn Kurs o socijalnom uključivanju, koji je namenjen predstavnicima i predstavnicama državnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, organizacija civilnog društva, privatnog sektora, akademske zajednice, studentima i studentkinjama, ka oi svim zainteresovanim građanima i građankama.Predstavljanje SIPRU onlajn Kursa o socijalnom uključivanju biće održano u sredu, 8. decembra sa početkom u 10 časova.

Pročitajte više
18 oktobar 2021

Predstavljen Izveštaj „COVID kriza i siromaštvo: Praćenje siromaštva u Srbiji 2021“

Izveštaj „COVID kriza i siromaštvo: Praćenje siromaštva u Srbiji 2021“ koji je uradila SeConS grupa za razvojnu inicijativu uz podršku Fonda za otvoreno društvo, po metodologiji koju je razvila Evropska mreža protiv siromaštva u cilju zagovaranja na nacionalnom i evropskom nivou - predstavljen je na konferenciji za novinare u Medija centru.Ovaj izveštaj pokazao je da mere za podršku prihodima koje su sprovedene od izbijanja pandemije* nisu adekvatno uticale na materijalni položaj društvenih grupa koje su bile u najvećem riziku od siromaštva i kojima je pomoć bila najpotrebnija, a među najugroženijima su bili neformalno zaposleni i Romi. 

Pročitajte više
20 septembar 2021

Novi broj MONS-a: Mladi u Srbiji i bezbednosni rizici

Mladi u Srbiji i bezbednosni rizici tema je novog broja MONS (Monitoring socijalne situacije u Srbiji), u okviru kojeg će biti objavljeni i članci nastali kao rezultat istraživanja koje se realizuje u okviru projekta „Uspostavljanje informacionog sistema za prevenciju vršnjačkog nasilja – 3. faza“. Ovaj projekat sprovodi Udruženje građanki i građana “Centar za podršku ženama”, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Pročitajte više
26 juli 2021

Započelo istraživanje u okviru projekta Crvenog krsta Srbije o jačanju otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom pandemije i budućih katastrofa

U okviru regionalnog projekta “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom Covid-19 i budućih katastrofa” koji sprovodi Crveni krst Srbije zajedno sa partnerima iz regiona i Evropske unije, otpočelo je istraživanje čiji će nalazi poslužiti za formulisanje preporuka za unapređenje javnih politika u ovoj oblasti.  SeConS grupa za razvojnu inicijativu i istraživačka agencija Smart Plus Research sprovode kvantitativno istraživanje sa korisnicima usluga dugotrajne nege, a SeConS grupa za razvojnu inicijativu realizuje kvalitativno istraživanje sa relevantnim akterima zaduženim za formiranje i donošenje javnih politika u oblasti dugotrajne nege.

Pročitajte više
24 juni 2021

Održan trening-vebinar „Ka efektivnoj evaluaciji ciljeva održivog razvoja u Srbiji“

U okviru projekta “Evaluacija kao osnova kreiranja informisanih javnih politika u Srbiji“, koji finansira Evalpartners, Neformalna mreža evaluatora Srbije (INES) i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizovali su trening-vebinar „Ka efektivnoj evaluaciji ciljeva održivog razvoja u Srbiji“. Centralna tema diskusije bila je neprocenjiva uloga evaluacije u postizanju ciljeva održivog razvoja, i konkretne akcije koje treba preduzeti za unapređenje kapaciteta za efikasnu procenu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja u Srbiji.

Pročitajte više
13 juli 2021

Uspešno završena evaluacija „Modeli sa potencijalom široke primene u Srbiji 2016-2020“

SeConS je, u saradnji sa Centrom za evidenciju i implementaciju (Australija), uspešno završio evaluaciju UNICEF-ovih pet modela: Porodični saradnik, Povremeno hraniteljstvo, Sprečavanje osipanja u školama, Diverzione mere za mlade u sistemu pravde i socijalne zaštite i Intervencije u ranom detinjstvu.Evaluacija je zasnovana na opsežnoj analizi programske i planske dokumentacije, zajedničkom radu sa UNICEF-ovim timovima, kvalitativnim intervjuima sa više od 50 nacionalnih i lokalnih zainteresovanih strana (predstavnici ministarstava i Vladinih tela, partnerskih nevladinih organizacija, istraživačkih grupa i lokalnih partnera), a rađena je i anketa u lokalnim zajednicama.

Pročitajte više
9 juli 2021

Najava događaja: Žene u selima Srbije – (ne)vidljivi uspeh

Žene u selima Srbije – (ne)vidljivi uspeh – tema je drugog Foruma za rodne politike koji zajednički organizuju Ženska platforma za razvoj Srbije i Fondacija Fridrih Ebert, 15. jula od 12 do 18 časova.Uvodničarke na forumu će biti prof. dr Marija Babović (ŽPRS/SECONS), Ljiljana Gusić (Udahni život), Jasmina Kostić (Savez seoskih žena Čajetine), Marija Luković Sredić (Etno selo Gostoljublje), Marija Blagojević (Ženska zadruga Kosjerka). Forum će moderirati Svetlana Stefanović (ŽPRS/BFPE).

Pročitajte više
17 juni 2021

Održan onlajn okrugli sto “Kreiranje informisanih javnih politika u Srbiji – trenutno stanje i perspektive“

U sklopu realizacije projekta “Evaluacija kao osnova kreiranja informisanih javnih politika u Srbiji“, koji finansira Evalpartners, Neformalna mreža evaluatora Srbije (INES) i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizovali su 17. juna okrugli sto pod nazivom “Kreiranje informisanih javnih politika u Srbiji - trenutno stanje i perspektive“.

Pročitajte više
16 juni 2021

Prva izdanja udžbenika u oblasti javnih politika (PPMA)

U okviru ERASMUS+ K2 projekta „Kreiranje i analiza javnih politika“ (PPMA), nastala je edicija čiji sadržaj pokriva interdisciplinarno znanje iz široko postavljenih oblasti – od ekonomske, politikološke, sociološke i psihološke teorije, preko prava primenjenog na probleme javne uprave, do menadžmenta u javnoj upravi.

Pročitajte više
8 april 2021

Ne izostaviti nikoga iz razvoja

Povodom Međunarodnog dana Roma i romske kulture, Republički zavod za statistiku je objavio tematsku publikaciju “Ne izostaviti nikoga iz razvoja! Napredak u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja među stanovništvom romskih naselja u Srbiji”.Publikacija je posvećena prikazu stanja u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja u odnosu na jednu od najranjivijih i najviše marginalizovanih grupa stanovništva u Srbiji – onog stanovništva koje živi u romskim naseljima.Publikacija je nastala u saradnji Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Republičkog zavoda za statistiku.

Pročitajte više
10 mart 2021

Evaluacija „Modeli sa potencijalom široke primene u Srbiji“

SeConS u saradnji sa Centrom za evidenciju i implementaciju (Australija) trenutno u Srbiji sprovodi evaluaciju UNICEF-ovih pet modela: Porodični saradnik, Povremeno hraniteljstvo, Sprečavanje osipanja u školama, Diverzione mere za mlade u sistemu pravde i socijalne zaštite i Intervencije u ranom detinjstvu.

Pročitajte više
8 mart 2021

Žene poseduju svega četvrtinu nekretnina u Srbiji

Od ukupnog broja nepokretnosti u Srbiji, u svega 25,6 odsto isključive vlasnice su žene, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda.Ovi podaci dobijeni su u februaru 2021. godine u okviru procesa pripreme Nezavisnog izveštaja o primeni prioritetnih preporuka CEDAW komiteta upućenih Srbiji.Podaci i informacije prikupljeni su od strane SeConS grupe za razvojnu inicijativu, u okviru izrade Nezavisnog izveštaja Mreže SOS Vojvodina o sprovođenju prioritetnih preporuka dostavljenih Srbiji od strane CEDAW komiteta, za period 2019-2021.

Pročitajte više
26 februar 2021

Prezentovani rezultati istraživanja o odgovoru na korona krizu u Sandžaku i na jugu Srbije

Istraživanje „Ocena efikasnosti institucionalnog odgovora na pandemiju kovida 19 u multietničkim zajednicama u Sandžaku/jugozapadnoj Srbiji i na jugu Srbije“, predstavljeno je na konferenciji za novinare 24. februara.Ovo istraživanje su od oktobra 2020. do januara 2021. godine sproveli „Forum 10“ i SeConS – grupa za razvojnu inicijativu u osam gradova i opština ovih multietničkih delova zemlje.

Pročitajte više
10 februar 2021

Podrška programa Erazmus plus uvođenju kratkih obuka iz analize javnih politika - CELOŽIVOTNO UČENJE NA UNIVERZITETIMA U NOVOM SADU, BEOGRADU I NIŠU

Od 15. marta 2021. godine, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, organizuju se programi kratkih obuka iz analize javnih politika. Program je namenjen svima koji rade na poslovima javnih politika ili žele da nauče više o pripremi strategija i planova, kao i utiču na propise u najvažnijim oblastima kao što su – zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje, životna sredina, nauka, ekonomski i tehnološki razvoj, poljoprivreda itd.

Pročitajte više
8 decembar 2020

Prezentacija analize stanja stanovništva i projekcija stanovništva za period 2020 - 2070 u Bosni i Hercegovini

Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini i Populacijski fond Ujedinjenih nacija organizuju prezentaciju “Analize stanje stanovništva u BiH” i “Projekcija stanovništva za period 2020.-2070. u BiH” koja će se održati u utorak, 8.12.2020. godine sa početkom u 13 sati. SeConS tim koji je bio zadužen za sprovođenje ove analize, će na konferenciji predstaviti metodologiju i ključne nalaze studije.

Pročitajte više
27 novembar 2020

Održan onlajn panel o roditeljskom odsustvu za očeve

Panel diskusiji na temu "Očevi i roditeljsko odsustvo - vrednost za zaposlene i za preduzeće", koja je organizovana 27. novembra u okviru inicijative „Brinimo o deci zajedno“ prisustvovalo je 15 predstavnika društveno odgovornih kompanija u Srbiji, koje podržavaju korišćenje roditeljskog odsustva od strane očeva.

Pročitajte više
16 oktobar 2020

Uključite se u debate

U okviru Inicijative “UdruŽene za znanje”, organizuju se četiri onlajn debate na temu "Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena”.Prva će obuhvatiti specifičnosti na Univerzitetu u Novom Sadu, druga na Univerzitetu u Nišu, treća na Univerzitetu u Beogradu, a poslednja – završna biće rezime prethodnih, i na njoj bi trebalo da se definišu i neki konkretni koraci u vezi sa unapređenjem položaja žena na univerzitetima u Srbiji uopšte. 

Pročitajte više
14 avgust 2020

Evaluacija Akcionog plana NAP 2016 - 2018 SeConS grupe za razvojnu inicijativu po drugi put svrstana u najbolje primere dobre prakse UN Women

Evaluacija Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost Republike Srbije za period od 2016. do 2018. godine (NAP) uvrštena je u jedan od četiri najbolja primera dobre prakse sprovedena za UN Women na globalnom nivou - objavljeno je u specijalnoj ediciji "Transform Magazin za rodno odgovornu evaluaciju", u izdanju organizacije UN Women. Ovu evaluaciju je sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu, za potrebe Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Republike Srbije, uz podršku organizacije UN Women.  

Pročitajte više
10 juni 2020

Let’s share the care - društvene mreže projekta

U okviru inicijative “Let’s share the care” napravljene su stranice na društvenim mrežama, u cilju promocije budućih projektnih aktivnosti. Ukoliko ste zainteresovani da budete u toku sa informacijama u vezi sa projektom usmerenim na podsticanje korišćenja roditeljskog odsustva od strane očeva, možete zapratiti stranice i pratiti objave. 

Pročitajte više
5 juni 2020

SeConS podržao zadužbinski fond Trag fondacije

SeConS je među prvima je prepoznao značaj dugoročnog zadužbinskog fonda i pomogao da Trag fondacija osnuje jedinstven fond u Srbiji i regionu, koji omogućava pravovremenu podršku onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Prethodnih godina, fond je kroz ulaganja narastao na 785.000 USD, a danas podržava građane i građanke koji pomažu razvoju lokalnih zajednica.

Pročitajte više
28 maj 2020

Javni poziv za obuku - rodno odgovorno budžetiranje

Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) organizuje besplatnu obuku za pružanje podrške institucijama na svim nivoima vlasti za primenu rodno odgovornog budžetiranja (ROB) u procesu planiranja, sprovođenja i izvršenja budžeta.

Pročitajte više
13 maj 2020

Istraživanje o efektima pandemije i vanrednog stanja na zaposlenost, uslove rada i brigu o domaćinstvu

U Srbiji je tokom pandemije i vanrednog stanja posao izgubilo oko 200.000 ljudi ili 8% onih koji su bili zaposleni (uključujući i neformalno zaposlene i samozaposlene) u februaru 2020. godine pre proglašenja pandemije, procenjuje se na osnovu istraživanja koje je sredinom aprila sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu uz podršku Friedrich Ebert fondacije. 

Pročitajte više
8 maj 2020

Novo izdanje MONS-a – Javne politike, prava i slobode u doba pandemije

U novom broju MONS-a "Javne politike, prava i slobode u doba pandemije", srpski ekonomisti, pravnici, sociolozi, politikolozi, komunikolozi analiziraju srpski i globalni odgovor na pandemiju, posledice po pojedince, porodice, društvo i ekonomiju; analiziraju ulogu političara, vojske, medija i lekara u „borbi protiv korone“; porede naše mere sa svetskim; analiziraju na kakav je ispit korona stavila nas i naše porodice, naš politički sistem, demokratiju i vladavinu prava; ispituju da li je naša politička elita položila test zrelosti u najvećem izazovu s kojim se suočila ili smo opet bili svedoci simulacije odlučnosti i ozbiljnosti ili zarobljavanja demokratije i vladavine prava.

Pročitajte više
5 maj 2020

Novi broj MONS-a - posledice pandemije virusa Covid-19

Trenutno je u toku priprema dvanaestog izdanja MONS-a, u čijem fokusu će biti predstavljanje posledica izazvanih pandemijom virusa Covid-19. Neke od tema koje će biti analizirane u novom broju MONS-a su uticaj pandemije na društvene nejednakosti, politički sistem i sistem odbrane Republike Srbije, kao uzroci i posledice globalnog karantena.

Pročitajte više
3 mart 2020

Preporuke poslovnim liderima o rodnoj ravnopravnosti tokom vanrednog stanja

COVID-19 pandemija ima ozbiljan uticaj na ljude širom sveta i sve više utiče na Srbiju, a dugoročne posledice još nisu poznate. Ima uticaj na preduzeća, a preko njih utiče i na njihove zaposlene, dobavljače i kupce. Navedenim preporukama UN Women teži da informiše poslovne lidere posvećene promociji rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena u Srbiji o povezanosti između COVID-19 i rodnih nejednakosti, kao i da obezbedi predloge za mogući poslovni odgovor koji je usklađen sa principima osnaživanja žena. U skladu sa principima osnaživanja žena, buduće aktivnosti trebalo bi da uzmu u obzir razlike u uticaju pandemije na žene i muškarce, kao i da vode ka potencijalnim odgovorima na njihove različite potrebe.

Pročitajte više
31 mart 2020

Apel vladama Evropske mreže za borbu protiv siromaštva povodom širenja korona virusa (COVID-19) i uticaja društveno-ekonomskih posledica pandemije na ugrožene grupe

Kao članica Evropske mreže za borbu protiv siromaštva, SeConS grupa za razvojnu inicijativu se pridružuje apelu ove organizacije na vlade država, kako bi se smanjio uticaj društvenih i ekonomskih posledica širenja korona virusa (COVID-19) na osobe i porodice koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, i na osetljive grupe.

Pročitajte više
13 mart 2020

Podrška održavanju Prolećne izložbe Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS)

Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS) organizuje Prolećnu izložbu, koja je planirana za period od 26. marta do 12. aprila 2020. godine, ali će usled proglašenja vanrednog stanja biti pomerena. Izložba će biti finansijski podržana, pored ostalih donatora, i od strane SeConS grupe za razvojnu inicijativu. ULUS je najznačajnija strukovna asocijacija umetnika na našim prostorima, koja okuplja preko 2800 članova, čija delatnost uključuje sve vidove umetničkog stvaralaštva.

Pročitajte više
3 mart 2020

Održan radni doručak u Slovenčkom poslovnom klubu

Slovenački poslovni klub, koji okuplja veliki broj kompanija koje posluju na teritoriji Srbije, bio je domaćin radnog doručka održanog prošle nedelje, 27. februara, u okviru inicijative “Let’s share the care”.

Pročitajte više
19 februar 2020

Promene u upravljačkoj strukturi SeConS-a

Dosadašnji direktor istraživanja i član Upravnog odbora SeConS grupe za razvojnu inicijativu, Slobodan Cvejić, ulaskom u Savet REM-a, povukao se sa ovih pozicija u SeConS-u.

Pročitajte više
27 januar 2020

Konferencija "Rodna ravnopravnost u sektoru saobraćaja u Srbiji"

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost je prethodne nedelje, 24. januara, organizovalo konferenciju u Palati Srbija. Na konferenciji su predstavljeni metodologija i ključni nalazi studije nastale u okviru projekta "Rodna ravnopravnost u sektoru saobraćaja u Srbiji".

Pročitajte više
20 novembar 2019

Konferencija povodom objavljivanja publikacije: Zatvaranje kruga položaj žena na tržištu rada na početku i na kraju karijere

U toku je konferencija povodom objavljivanja publikacije: „Zatvaranje kruga položaj žena na tržištu rada na početku i na kraju karijere“, u kojoj učestvuju programska direktorka SeConS-a, Marija Babović i izvršna direktorka Olivera Vuković. Publikaciju je, okviru projekta „Zatvaranje rodnog jaza na tržištu rada kroz osnaživanje žena 45+“, pripremilo udruženje Žene na prekretnici u saradnji sa SeConS grupom za razvojnu inicijativu. Projekat je sproveden uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, Nemačkog Maršalovog fonda SAD.

Pročitajte više
15 novembar 2019

Konferencija: UdruŽene za znanje

Konferencija „UdruŽene za znanje“ održaće se 26. novembra u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu. Cilj konferencije je da okupi žene iz akademskih krugova i nezavisne stručnjake za rodnu ravnopravnost, donosioce odluka, organizacije civilnog društva i predstavnike medija, i podstakne diskusiju u tri glavne oblasti: 1.) položaj žena u akademskim krugovima i istraživačkoj zajednici; 2.) ženska prava, položaj žena u Srbiji i osnaživanje žena 3.) uloga medija u uklanjanju rodnih stereotipa i promociji rodne ravnopravnosti.

Pročitajte više
28 oktobar 2019

Forum civilnog društva za Evropu i Centralnu Aziju

U toku je Forum civilnog društva za Evropu i Centralnu Aziju koji se održava u Ženevi povodom 25 godina Pekinške deklaracije i platforme za akciju pod sloganom „Feminist want system change’. Programska direktorka SeConS-a, Marija Babović, je u delegaciji predstavnica civilnog drustva iz Srbije,

Pročitajte više
21 oktobar 2019

Regionalna konferencija: Populaciona dinamika, ljudski kapital i održivi razvoj u jugoistočnoj Evropi

U toku je regionalna konferencija „Populaciona dinamika, ljudski kapital i održivi razvoj u jugoistočnoj Evropi”, koja se održava u Sarajevu 21 i 22. novembra. Konferenciju organizuje Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Savetom za regionalnu saradnju (RCC) i Ekonomskom komisijom OUN za Evropu (UNECE). Jedna od panelistkinja koja će učestvovati na konferenciji je Marija Babović, programska direktorka SeConS-a.

Pročitajte više
8 oktobar 2019

Održan regionalni trening evaluatora u Beogradu

Četvrti Regionalni trening evaluatora, pod nazivom „Evaluacija projekta, programa i javnim politika – međunarodna metodološka znanja i praktična iskustva iz regiona“ , održan je 27. i 28. septembra u Beogradu. Organizatori treninga bili su Neformalna mreža evaluatora Srbije – NeMES i članovi Mreže evaluatora zapadnog Balkana – WBEN uz podršku Instituta ekonomskih nauka i SeConS grupe za razvojnu inicijativu.

Pročitajte više
8 maj 2019

Sastanak "Partnerstvo za zaustavljanje nasilja nad ženama" u Istanbulu

U Istanbulu je trenutno u toku dvodnevni sastanak na temu "Partnerstvo za zaustavljanje nasilja nad ženama", organizovan od strane organizacije UN Women. Sastanak je organizovan u okviru trogodišnjeg programa "Implementing Norms, Changing Minds" sprovedenog od strane EU-UN Women-a na teritoriji zapadnog Balkana i Turske, u cilju okončanja rodno zasnovane diskriminacije i nasilja nad ženama, u čiju implementaciju je bio uključen SeConS.

Pročitajte više
20 mart 2019

Zašto građani izlaze na proteste i šta od njih očekuju?

Ovo će biti tema Okruglog stola koji 26. marta organizuje SeConS – grupa za razvojnu inicijativu uz podršku Friedrich Ebert Fondacije. Na skupu će govoriti Slobodan Cvejić, programski direktor SeConS-a i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Jelena Pešić, docentkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Dalibor Petrović, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.

Pročitajte više
15 mart 2019

Istraživanje protesti „1 od 5 miliona“: Zašto građani izlaze na proteste i šta od njih očekuju?

SeConS Grupa za razvojnu inicijativu uz podršku Friedrich Ebert Fondacije sprovela je anketno istraživanje na uzorku od 450 učesnika građanskih protesta „1 od 5 miliona“ u Beogradu. Istraživanje je sprovedeno u cilju da odgovori na pitanja ko učestvuje u građanskim protestima i zašto, koju političku opciju podržavaju učesnici i šta učesnici protesta žele da postignu.

Pročitajte više
7 decembar 2018

Simpozijum "Nejednakost u Srbiji"

Urednici MONS-a (Monitoring socijalne situacije u Srbiji), profesorka Marija Babović, profesor Danilo Vuković, profesorka Gorana Krstić, profesorka Jelena Žarković Rakić i profesor Mihail Arandarenko učestvovaće na simpozijumu Nejednakost u Srbiji koji 10. decembra organizuje Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u sali Audiovizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju (SANU).

Pročitajte više
29 novembar 2018

Inicijalni sastanak ErasmusPLUS projekta u Novom Sadu

Trenutno je u toku inicijalni sastanak u okviru Erasmus+ projekta Interdisciplinarni kratki ciklusi u oblasti kreiranja i analize javnih politika (PPMA) u kojem učestvuje Olivera Vuković, izvršna direktora SeConS-a. Sastanak se održava na Univerzitetu u Novom Sadu 29. i 30. novembra i predstavlja prvi sastanak u okviru projekta koji okuplja 12 partnerskih institucija iz Srbije, Velike Britanije, Francuske i Holandije.

Pročitajte više
3 mart 2018

Okrugli sto „Zaštita dece od nasilja. Zaključci i preporuke Studije o rasprostranjenosti nasilja nad decom u Belorusiji“

Predstavnica SeConS-a, Jovana Obradović, učestvovala je na okruglom stolu pod nazivom „ Zaštita dece od nasilja. Zaključci i preporuke Studije o rasprostranjenosti nasilja nad decom u Belorusiji“, koji je organizovan 25. aprila u Minsku.

Pročitajte više
9 mart 2018

EAPN: Žene u EU su u većem riziku od siromaštva nego muškarci

Rodna neravnopravnost i siromaštvo predstavljaju dva oblika socijalne nepravde, koji podrivaju ljudska prava, blagostanje pojedinaca i njihove mogućnosti da u punom kapacitetu razvijaju svoje potencijale. Žene sa iskustvom siromaštva izložene su dvostrukom riziku i nepravdi – zasnovanom na rodu i socio-ekonomskom statusu, rečeno je na konferenciji za medije Evropske mreže protiv siromaštva (EAPN), u okviru redovnog sastanka EAPN koji se održava u Beogradu od 8. do 11. marta.

Pročitajte više
25 februar 2018

Zdravstvo i zdravlje u Srbiji: da li imamo iste šanse za zdrav i dug život?

Na Ekonomskom faultetu održana je panel diskusija “Zdravstvo i zdravlje u Srbiji: da li imamo iste šanse za zdrav i dug život?”, koju su povodom predstavljanja četvrtog broja MONS-a (Monitoring socijalne situacije u Srbiji) organizovali SeConS i FREN. 

Pročitajte više
5 februar 2018

Predstavljeni rezultati istraživanja Socijalna uključenost starijih osoba u Srbiji

U Medija centru u Beogradu predstavljeni su rezultati istraživanja „Socijalna uključenost starijih osoba (65+) u Srbiji“, koje je sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu u okviru projekta kojim koordinira Crveni krst Srbije. 

Pročitajte više
18 decembar 2017

Inicijativa Otvoreni parlament do daljeg neće objavljivati informacije o aktivnostima poslanika

Saopštenje Inicijative "Otovreni parlament" o razlozima za prekid izveštavanja o aktivnostima narodnih poslanika i prekidu saradnje sa Narodnom skupštinom

Pročitajte više
8 decembar 2017

16 dana aktivizma: Predstavljena Polazna studija o oblicima reagovanja i stavovima stručnjaka u postupanju sa ženama žrtvama nasilja iz ranjivih grupa

SeConS u kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Pročitajte više
1 decembar 2017

Regionalna konferencija u Danilovgradu: Merenje rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) organizovala je regionalnu konferenciju u Danilovgradu pod nazivom „Merenje rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu“.

Pročitajte više
28 novembar 2017

Održana panel diskusija u okviru multikongresa Serbian Visions 2017

SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Udruženje „Žene na prekretnici“ održali panel diskusiju u okviru prvog dana multikongresa Serbian Visions.

Pročitajte više
28 novembar 2017

SeConS i REF na multikongresu Serbian Visions 2017

SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Romski obrazovni fond predstavili su nalaze istraživanja tokom drugog dana multikongresa Serbian Visions.

Pročitajte više
23 novembar 2017

Predstavljanje publikacije Položaj žena starijih od 45 godina na tržištu rada u Srbiji

U Medija centru je 22. novembra predstavljena publikacija „Tržište rada u Srbiji – položaj žena 45+ / Uskraćivanje prava na dostojanstven rad“, koju je objavilo Udruženje „Žene na prekretnici“ na osnovu analize eksperata i ekspertkinja SeConS grupe za razvojnu inicijativu.

Pročitajte više
15 novembar 2017

U Briselu održana konferencija EAPN Ljudi sa iskustvom siromaštva

U Briselu je 9. i 10. novembra održana 16. konferencija „Ljudi sa iskustvom siromaštva“, koju je organizovala Evropska mreža protiv siromaštva. Ovogodišnja konferencija okupila je delegacije iz više od trideset evropskih zemalja.

Pročitajte više
8 novembar 2017

Održana Godišnja skupština EAPN u Dablinu

U Dablinu je od 19. do 22. oktobra održana Godišnja skupština Evropske mreže protiv siromaštva, kao i sastanak Grupe za evropske strategije uključivanja koje predstavlja telo EAPN za analizu politika i planiranje akcija usmerenih prema politikama. 

Pročitajte više
19 oktobar 2017

Održana konferencija Budućnost razvojne saradnje u Srbiji: od primaoca do davaoca razvojne pomoći

Koja je uloga organizacija civilnog društva u razvojnoj saradnji i kakva je budućnost razvojne politike, međunarodne razvojne saradnje i globalnog razvoja, bila je tema konferencije Budućnost razvojne saradnje u Srbiji: od primaoca do davaoca razvojne pomoći – globalna razvojna saradnja i stvaranje podsticajnog okruženja za kreiranje dijaloga između države i OCD, koja je održana 16. oktobra u Beogradu.

Pročitajte više
12 oktobar 2017

Indeks rodne ravnopravnosti 2017: EU napreduje puževim koracima

Ovogodišnje merenje Indeksa rodne ravnopravnosti u Evropskoj uniji pokazuje da je napredak u pogledu ostvarivanja rodne ravnopravnosti izuzetno spor. Vrednost Indeksa rodne ravnopravnosti 2017. godine u EU iznosi 66.2, što je prema novoj metodologiji merenja povećanje za svega 4 poena u proteklih deset godina.

Pročitajte više
4 oktobar 2017

Predstavljen novi broj MONS-a

Održana je panel diskusija „Mladi u Srbiji: Od škole do posla“, povodom predstavljanja novog broja i teme na internet platformi za monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS (www.mons.rs).

Pročitajte više
13 septembar 2017

Održan sastanak Radne grupe za migracije EAPN

U Briselu je 11. septembra održan četvrti i poslednji sastanak Radne grupe za migracije Evropske mreže protiv siromaštva. Na sastanku je finalizovan dokument...

Pročitajte više
30 juni 2017

Predstavljen MONS 2: Obrazovanje produbljuje nejednakosti u Srbiji

Deca i mladi iz nižih društvenih slojeva u Srbiji nemaju podjednake šanse da se uspešno obrazuju, ostvare svoje potencijale i daju pun doprinos društvu, rečeno je na panel diskusiji posvećenoj nejednakostima u obrazovanju. Diskusija je organizovana povodom predstavljanja novog broja i teme na internet platformi za monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS (www.mons.rs).

Pročitajte više
22 juni 2017

Koliko smo aktivni u offline i online svetu?

Istraživači SeConS-a predstavili su u KC Grad rezultate pilot istraživanja online i offline aktivizma u Srbiji.

Pročitajte više
1 juni 2017

Istraživanje aktivizma u Srbiji

SeConS grupa za razvojnu inicijativu sprovodi istraživanje aktivizma u Srbiji sa fokusom na proteste koji su počeli nakon ovogodišnjih predsedničkih izbora.

Pročitajte više
28 april 2017

Predstavljena platforma za Monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS

SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN predstavili su novu online platformu Monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS (www.mons.rs), koja će se baviti najznačajnijim društveno-ekonomskim pitanjima u zemlji i svetu, kako onim u žiži javnosti, tako i temama koje su trenutno zanemarene.

Pročitajte više
24 februar 2017

Održana konferencija „Gde su mladi u Agendi 2030?“

U Palati Srbija 21. februara održana je jednodnevna konferencija „Gde su mladi u Agendi 2030?“, koji su organizovali Ministarstvo omladine i sporta i UNFPA u Srbiji.

Pročitajte više
27 januar 2017

Objavljeni rezultati analize međusektorske saradnje na zaštiti dece

Funkcionalnost multisektorske saradnje u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja analizirana je na osnovu zvaničnih dokumenata - protokola, koji se odnose na ovu oblast.

Pročitajte više
25 januar 2017

Nizak nivo poverenja u institucije na Balkanu i u Turskoj

Centralne vlasti u zemljama Balkana i Turskoj nemaju poverenje većine građana, dok građani najviše veruju bezbednosnim institucijama – vojsci i policiji.

Pročitajte više
24 januar 2017

Na korak bliže Evropskom stubu socijalnih prava

Konferencija, koja je održana u Briselu 23. januara na inicijativu Evropske komisije, označila je važan korak ka uspostavljanju Evropskog stuba socijalnih prava.

Pročitajte više
20 januar 2017

Može li EU Semestar pomoći u izgradnji bolje socijalne Evrope?

Evropski semestar mora postati jak, demokratski instrument koji će izgraditi bolju socijalnu Evropu, zaključak je seminara održanog u Evropskom parlamentu, koji je vodila Evropska mreža protiv siromaštva (EAPN).

Pročitajte više
19 decembar 2016

Predstavljanje nalaza istraživanja o determinantama i faktorima nasilja nad decom u Srbiji

Nalazi istraživanja o determinantama i faktorima nasilja nad decom u Srbiji, koje je sproveo UNICEF u Srbiji u saradnji sa SeConS-om, uz mentorsku podršku stručnog tima sa Univerziteta za obrazovanje nastavnika iz Ciriha, biće predstavljeni u nedelji između 12. i 16. decembra u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. 

Pročitajte više
30 novembar 2016

Objavljena studija o rodnoj nejednakosti u Republici Srpskoj

U Banja Luci je predstavljena studija „Rodne nejednakosti u Republici Srpskoj iz perspektive životnih tokova“ koja je sačinjena na osnovu SeConS-ovog istraživanja za postrebe Gender centra Vlade Republike Srpske, a uz podršku UN Women.

Pročitajte više
2 decembar 2016

SeConS-u uručena povelja Fakulteta bezbednosti

Na svečanosti povodom obeležavanja 41 godine postojanja, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu uručio je plaketu SeConS grupi za razvojnu inicijativu, kao organizaciji koja je svojim doprinosom i saradnjom odeležila rad Fakulteta u ovoj godini.

Pročitajte više
30 novembar 2016

SeConS u kampanji

U okviru kampanje "16 dana aktivizma", direktorka programa SeConS-a, Marija Babovic, predstavila je u Banja Luci metodologiju za praćenje sprovođenja Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Pročitajte više
28 novembar 2016

Predstavljanje rezultata istraživanja rodne nejednakosti u Republici Srpskoj

Rezultati istraživanja rodne nejednakosti u Republici Srpskoj biće predstavljeni 30. novembra u Banja Luci.

Pročitajte više
9 septembar 2016

Rezultati istraživanja političkog klijentelizma predstavljeni u Sarajevu

Slobodan Cvejić, direktor istraživnja SeConS-a predstavio je u Sarajevu rezultate istraživanja „Neformalne prakse zarobljavanja ekonomskih resursa od strane političkih elita: istraživanje partijske patronaže na Kosovu* i u Srbiji”, koje je sprovedeno u okviru Regionalnog programa promocije istraživanja (RRPP) tokom 2015. godine.

Pročitajte više
9 septembar 2016

Predstavljeni rezultati istraživanja “Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu”

Forum mladih sa invaliditetom i SeConS grupa za razvojnu inicijativu predstavili su rezultate istraživanja “Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu”.

Pročitajte više
9 septembar 2016

Parlament treba da se uključi u sprovođenje UN Agende 2030

U okviru Nedelje parlamentarizma SeConS grupa za razvojnu inicijativu je u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i Globalnim dogovorom u Srbiji organizovala diskusiju na temu „Agenda Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine“, sa ciljem da se ukaže na ulogu Narodne skupštine Republike Srbije u implementaciji Ciljeva održivog razvoja.

Pročitajte više
9 septembar 2016

Održana Konferencija o ljudskoj bezbednosti 2016.

U Beogradu je održana treća međunarodna akademska Konferencija o ljudskoj bezbednosti 2016, koja je okupila više od 130 eminentnih stručnjaka i predavača iz 19 zemalja sveta.

Pročitajte više
28 oktobar 2016

Revizija indikatora materijalne deprivacije

Unicef u Srbiji i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) pokrenuli su proces revidiranja indikatora za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Pročitajte više
24 oktobar 2016

Rezultati istraživanja Mladi u Srbiji 2015. predstavljeni u Somboru

Nastavlja se predstavljanje rezultata istraživanja Mladi u Srbiji 2015, koje je sprovedeno kao deo međunarodnog projekta pod pokroviteljstvom Friedrich Ebert fondacije i Šel studija mladih (Shell).

Pročitajte više
21 oktobar 2016

Predstavljanje kursa o ljudskoj bezbednosti na Fakultetu bezbednosti

On line kurs o ljudskoj bezbednosti omogućava polaznicima da razviju svoje veštine i kompetencije u oblasti ljudske bezbednosti. Kurs će biti predstavljen 26. oktobra na Fakultetu bezbednosti u 17h (Maksima Gorkog 50).

Pročitajte više
27 septembar 2016

Prvi sastanak radne grupe za migracije EAPN

U Briselu je 26. septembra održan prvi sastanak radne grupe Evropske mreže protiv siromaštva (EAPN) za pitanja migracija, izbeglica i tražioca azila.

Pročitajte više
23 septembar 2016

Održan međunarodni okrugli sto „Humana bezbjednost i povjerenje u institucije“

Olivera Vuković, izvršna direktorka SeConS-a i Marija Babović, programska direktorka, predstavile su rezultate SeConS-ovih najnovijh istraživanja na međunarodnom okruglom stolu „Humana bezbjednost i povjerenje u institucije“, koji je održan 23. septembra u Podgorici.

Pročitajte više
19 septembar 2016

Uskoro rezultati istraživanja rodne nejednakosti u Republici Srpskoj iz perspektive životnih tokova

Koje rodne nejednakosti se ispoljavaju u pojedinim fazama života? Kako se te nejednakosti reflektuju na kasnije životne faze, stvarajući nejednake šanse za žene i muškarce? Postoje li međugeneracijske promene u pogledu rodne nejednakosti? 

Pročitajte više
19 septembar 2016

Dostupna DevInfo baza podataka

DevInfo baza podataka sadrži brojne statističke podatke koji su potrebni za planiranje, izveštavanje i praćenje razvoja lokalnih zajednica.

Pročitajte više
7 septembar 2016

SeConS predsedava Koalicijom za razvoj socijalnog preduzetništva

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva (KorSP) nastaviće da teži unapređenju institucionalnog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji, dogovoreno je na sastanku članica Koalicije, koji je održan 7. septembra.

Pročitajte više
26 juni 2016

Kako uključiti romsku decu i decu sa invaliditeteom u sistem predškolskog obrazovanja i vaspitanja?

Roditelji i staratelji romske dece i dece sa invaliditetom pokazali su svojim učešćem u fokus-grupnim diskusijama veliko interesovanje za pitanje uključivanja njihove dece u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO). Oni su ukazali na dostupnost i kvalitet postojećih predškolskih programa na teritoriji njihovih opština, zatim na probleme zbog kojih njihova deca nisu uključena u PVO, kao i na okolnosti koje bi ih motivisale da upišu decu da pohađaju predškolski program. 

Pročitajte više
7 juni 2016

U Medija centru predstavljeni rezultati istraživanja apatridije u Srbiji

Rezultati istraživanja apatridije u Srbiji, čiji je cilj bio da se dobiju pouzdani i reprezantativni podaci o različitim dimenzijama apatridije Roma, Aškalija i Egipćana (RAE) u Srbiji, predstavljeni su na konferenicij za novinare u Medija centru. Istraživanje, koje je SeConS sproveo tokom septembra i oktobra 2015. godine, pokazuje da je broj “pravno nevidljivih” Roma, Aškalija i Egipćana prepolovljen u protekle četiri godine.

Pročitajte više
4 april 2016

Održana konferencija „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“

Srbiji predstoji usklađivanje nacionalnih politika sa Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, zajednička je poruka sa otvaranja Konferencije „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“, koju je organizovala SeConS grupa za razvojnu inicijativu u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo u Srbiji. UN Agenda 2030 predstavljaće okvir za formulisanje nove Strategije održivog razvoja, ali i drugih sektorskih politika koje su neposrednije usmerene na specifične ciljeve održivog razvoja sadržane u Agendi.

Pročitajte više
25 maj 2016

U KC Grad održan okrugli sto „Kako žive, u šta veruju i čemu se nadaju mladi u Srbiji?“

Na okruglom stolu „Kako žive, u šta veruju i čemu se nadaju mladi u Srbiji?“, koji su organizovali SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Friedrich Ebert fondacija, predstavljeni su rezultati istraživanja „Mladi u Srbiji 2015“, sa ciljem da se podstakne njihovo korišćenje u formulaciji javnih politika u Srbiji.

Pročitajte više