20 novembar 2019

Konferencija povodom objavljivanja publikacije: Zatvaranje kruga položaj žena na tržištu rada na početku i na kraju karijere

U toku je konferencija povodom objavljivanja publikacije: „Zatvaranje kruga položaj žena na tržištu rada na početku i na kraju karijere“, u kojoj učestvuju programska direktorka SeConS-a, Marija Babović i izvršna direktorka Olivera Vuković. Publikaciju je, okviru projekta „Zatvaranje rodnog jaza na tržištu rada kroz osnaživanje žena 45+“, pripremilo udruženje Žene na prekretnici u saradnji sa SeConS grupom za razvojnu inicijativu. Projekat je sproveden uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, Nemačkog Maršalovog fonda SAD.

Pročitajte više
15 novembar 2019

Konferencija: UdruŽene za znanje

Konferencija „UdruŽene za znanje“ održaće se 26. novembra u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu. Cilj konferencije je da okupi žene iz akademskih krugova i nezavisne stručnjake za rodnu ravnopravnost, donosioce odluka, organizacije civilnog društva i predstavnike medija, i podstakne diskusiju u tri glavne oblasti: 1.) položaj žena u akademskim krugovima i istraživačkoj zajednici; 2.) ženska prava, položaj žena u Srbiji i osnaživanje žena 3.) uloga medija u uklanjanju rodnih stereotipa i promociji rodne ravnopravnosti.

Pročitajte više
28 oktobar 2019

Forum civilnog društva za Evropu i Centralnu Aziju

U toku je Forum civilnog društva za Evropu i Centralnu Aziju koji se održava u Ženevi povodom 25 godina Pekinške deklaracije i platforme za akciju pod sloganom „Feminist want system change’. Programska direktorka SeConS-a, Marija Babović, je u delegaciji predstavnica civilnog drustva iz Srbije,

Pročitajte više
21 oktobar 2019

Regionalna konferencija: Populaciona dinamika, ljudski kapital i održivi razvoj u jugoistočnoj Evropi

U toku je regionalna konferencija „Populaciona dinamika, ljudski kapital i održivi razvoj u jugoistočnoj Evropi”, koja se održava u Sarajevu 21 i 22. novembra. Konferenciju organizuje Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Savetom za regionalnu saradnju (RCC) i Ekonomskom komisijom OUN za Evropu (UNECE). Jedna od panelistkinja koja će učestvovati na konferenciji je Marija Babović, programska direktorka SeConS-a.

Pročitajte više
8 oktobar 2019

Održan regionalni trening evaluatora u Beogradu

Četvrti Regionalni trening evaluatora, pod nazivom „Evaluacija projekta, programa i javnim politika – međunarodna metodološka znanja i praktična iskustva iz regiona“ , održan je 27. i 28. septembra u Beogradu. Organizatori treninga bili su Neformalna mreža evaluatora Srbije – NeMES i članovi Mreže evaluatora zapadnog Balkana – WBEN uz podršku Instituta ekonomskih nauka i SeConS grupe za razvojnu inicijativu.

Pročitajte više
8 maj 2019

Sastanak "Partnerstvo za zaustavljanje nasilja nad ženama" u Istanbulu

U Istanbulu je trenutno u toku dvodnevni sastanak na temu "Partnerstvo za zaustavljanje nasilja nad ženama", organizovan od strane organizacije UN Women. Sastanak je organizovan u okviru trogodišnjeg programa "Implementing Norms, Changing Minds" sprovedenog od strane EU-UN Women-a na teritoriji zapadnog Balkana i Turske, u cilju okončanja rodno zasnovane diskriminacije i nasilja nad ženama, u čiju implementaciju je bio uključen SeConS.

Pročitajte više
20 mart 2019

Zašto građani izlaze na proteste i šta od njih očekuju?

Ovo će biti tema Okruglog stola koji 26. marta organizuje SeConS – grupa za razvojnu inicijativu uz podršku Friedrich Ebert Fondacije. Na skupu će govoriti Slobodan Cvejić, programski direktor SeConS-a i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Jelena Pešić, docentkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Dalibor Petrović, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.

Pročitajte više
15 mart 2019

Istraživanje protesti „1 od 5 miliona“: Zašto građani izlaze na proteste i šta od njih očekuju?

SeConS Grupa za razvojnu inicijativu uz podršku Friedrich Ebert Fondacije sprovela je anketno istraživanje na uzorku od 450 učesnika građanskih protesta „1 od 5 miliona“ u Beogradu. Istraživanje je sprovedeno u cilju da odgovori na pitanja ko učestvuje u građanskim protestima i zašto, koju političku opciju podržavaju učesnici i šta učesnici protesta žele da postignu.

Pročitajte više
7 decembar 2018

Simpozijum "Nejednakost u Srbiji"

Urednici MONS-a (Monitoring socijalne situacije u Srbiji), profesorka Marija Babović, profesor Danilo Vuković, profesorka Gorana Krstić, profesorka Jelena Žarković Rakić i profesor Mihail Arandarenko učestvovaće na simpozijumu Nejednakost u Srbiji koji 10. decembra organizuje Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u sali Audiovizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju (SANU).

Pročitajte više
29 novembar 2018

Inicijalni sastanak ErasmusPLUS projekta u Novom Sadu

Trenutno je u toku inicijalni sastanak u okviru Erasmus+ projekta Interdisciplinarni kratki ciklusi u oblasti kreiranja i analize javnih politika (PPMA) u kojem učestvuje Olivera Vuković, izvršna direktora SeConS-a. Sastanak se održava na Univerzitetu u Novom Sadu 29. i 30. novembra i predstavlja prvi sastanak u okviru projekta koji okuplja 12 partnerskih institucija iz Srbije, Velike Britanije, Francuske i Holandije.

Pročitajte više
3 mart 2018

Okrugli sto „Zaštita dece od nasilja. Zaključci i preporuke Studije o rasprostranjenosti nasilja nad decom u Belorusiji“

Predstavnica SeConS-a, Jovana Obradović, učestvovala je na okruglom stolu pod nazivom „ Zaštita dece od nasilja. Zaključci i preporuke Studije o rasprostranjenosti nasilja nad decom u Belorusiji“, koji je organizovan 25. aprila u Minsku.

Pročitajte više
9 mart 2018

EAPN: Žene u EU su u većem riziku od siromaštva nego muškarci

Rodna neravnopravnost i siromaštvo predstavljaju dva oblika socijalne nepravde, koji podrivaju ljudska prava, blagostanje pojedinaca i njihove mogućnosti da u punom kapacitetu razvijaju svoje potencijale. Žene sa iskustvom siromaštva izložene su dvostrukom riziku i nepravdi – zasnovanom na rodu i socio-ekonomskom statusu, rečeno je na konferenciji za medije Evropske mreže protiv siromaštva (EAPN), u okviru redovnog sastanka EAPN koji se održava u Beogradu od 8. do 11. marta.

Pročitajte više
25 februar 2018

Zdravstvo i zdravlje u Srbiji: da li imamo iste šanse za zdrav i dug život?

Na Ekonomskom faultetu održana je panel diskusija “Zdravstvo i zdravlje u Srbiji: da li imamo iste šanse za zdrav i dug život?”, koju su povodom predstavljanja četvrtog broja MONS-a (Monitoring socijalne situacije u Srbiji) organizovali SeConS i FREN. 

Pročitajte više
5 februar 2018

Predstavljeni rezultati istraživanja Socijalna uključenost starijih osoba u Srbiji

U Medija centru u Beogradu predstavljeni su rezultati istraživanja „Socijalna uključenost starijih osoba (65+) u Srbiji“, koje je sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu u okviru projekta kojim koordinira Crveni krst Srbije. 

Pročitajte više
18 decembar 2017

Inicijativa Otvoreni parlament do daljeg neće objavljivati informacije o aktivnostima poslanika

Saopštenje Inicijative "Otovreni parlament" o razlozima za prekid izveštavanja o aktivnostima narodnih poslanika i prekidu saradnje sa Narodnom skupštinom

Pročitajte više
8 decembar 2017

16 dana aktivizma: Predstavljena Polazna studija o oblicima reagovanja i stavovima stručnjaka u postupanju sa ženama žrtvama nasilja iz ranjivih grupa

SeConS u kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Pročitajte više
1 decembar 2017

Regionalna konferencija u Danilovgradu: Merenje rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) organizovala je regionalnu konferenciju u Danilovgradu pod nazivom „Merenje rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu“.

Pročitajte više
28 novembar 2017

Održana panel diskusija u okviru multikongresa Serbian Visions 2017

SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Udruženje „Žene na prekretnici“ održali panel diskusiju u okviru prvog dana multikongresa Serbian Visions.

Pročitajte više
28 novembar 2017

SeConS i REF na multikongresu Serbian Visions 2017

SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Romski obrazovni fond predstavili su nalaze istraživanja tokom drugog dana multikongresa Serbian Visions.

Pročitajte više
23 novembar 2017

Predstavljanje publikacije Položaj žena starijih od 45 godina na tržištu rada u Srbiji

U Medija centru je 22. novembra predstavljena publikacija „Tržište rada u Srbiji – položaj žena 45+ / Uskraćivanje prava na dostojanstven rad“, koju je objavilo Udruženje „Žene na prekretnici“ na osnovu analize eksperata i ekspertkinja SeConS grupe za razvojnu inicijativu.

Pročitajte više
15 novembar 2017

U Briselu održana konferencija EAPN Ljudi sa iskustvom siromaštva

U Briselu je 9. i 10. novembra održana 16. konferencija „Ljudi sa iskustvom siromaštva“, koju je organizovala Evropska mreža protiv siromaštva. Ovogodišnja konferencija okupila je delegacije iz više od trideset evropskih zemalja.

Pročitajte više
8 novembar 2017

Održana Godišnja skupština EAPN u Dablinu

U Dablinu je od 19. do 22. oktobra održana Godišnja skupština Evropske mreže protiv siromaštva, kao i sastanak Grupe za evropske strategije uključivanja koje predstavlja telo EAPN za analizu politika i planiranje akcija usmerenih prema politikama. 

Pročitajte više
19 oktobar 2017

Održana konferencija Budućnost razvojne saradnje u Srbiji: od primaoca do davaoca razvojne pomoći

Koja je uloga organizacija civilnog društva u razvojnoj saradnji i kakva je budućnost razvojne politike, međunarodne razvojne saradnje i globalnog razvoja, bila je tema konferencije Budućnost razvojne saradnje u Srbiji: od primaoca do davaoca razvojne pomoći – globalna razvojna saradnja i stvaranje podsticajnog okruženja za kreiranje dijaloga između države i OCD, koja je održana 16. oktobra u Beogradu.

Pročitajte više
12 oktobar 2017

Indeks rodne ravnopravnosti 2017: EU napreduje puževim koracima

Ovogodišnje merenje Indeksa rodne ravnopravnosti u Evropskoj uniji pokazuje da je napredak u pogledu ostvarivanja rodne ravnopravnosti izuzetno spor. Vrednost Indeksa rodne ravnopravnosti 2017. godine u EU iznosi 66.2, što je prema novoj metodologiji merenja povećanje za svega 4 poena u proteklih deset godina.

Pročitajte više
4 oktobar 2017

Predstavljen novi broj MONS-a

Održana je panel diskusija „Mladi u Srbiji: Od škole do posla“, povodom predstavljanja novog broja i teme na internet platformi za monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS (www.mons.rs).

Pročitajte više
13 septembar 2017

Održan sastanak Radne grupe za migracije EAPN

U Briselu je 11. septembra održan četvrti i poslednji sastanak Radne grupe za migracije Evropske mreže protiv siromaštva. Na sastanku je finalizovan dokument...

Pročitajte više
30 juni 2017

Predstavljen MONS 2: Obrazovanje produbljuje nejednakosti u Srbiji

Deca i mladi iz nižih društvenih slojeva u Srbiji nemaju podjednake šanse da se uspešno obrazuju, ostvare svoje potencijale i daju pun doprinos društvu, rečeno je na panel diskusiji posvećenoj nejednakostima u obrazovanju. Diskusija je organizovana povodom predstavljanja novog broja i teme na internet platformi za monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS (www.mons.rs).

Pročitajte više
22 juni 2017

Koliko smo aktivni u offline i online svetu?

Istraživači SeConS-a predstavili su u KC Grad rezultate pilot istraživanja online i offline aktivizma u Srbiji.

Pročitajte više
1 juni 2017

Istraživanje aktivizma u Srbiji

SeConS grupa za razvojnu inicijativu sprovodi istraživanje aktivizma u Srbiji sa fokusom na proteste koji su počeli nakon ovogodišnjih predsedničkih izbora.

Pročitajte više
28 april 2017

Predstavljena platforma za Monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS

SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN predstavili su novu online platformu Monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS (www.mons.rs), koja će se baviti najznačajnijim društveno-ekonomskim pitanjima u zemlji i svetu, kako onim u žiži javnosti, tako i temama koje su trenutno zanemarene.

Pročitajte više
24 februar 2017

Održana konferencija „Gde su mladi u Agendi 2030?“

U Palati Srbija 21. februara održana je jednodnevna konferencija „Gde su mladi u Agendi 2030?“, koji su organizovali Ministarstvo omladine i sporta i UNFPA u Srbiji.

Pročitajte više
27 januar 2017

Objavljeni rezultati analize međusektorske saradnje na zaštiti dece

Funkcionalnost multisektorske saradnje u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja analizirana je na osnovu zvaničnih dokumenata - protokola, koji se odnose na ovu oblast.

Pročitajte više
25 januar 2017

Nizak nivo poverenja u institucije na Balkanu i u Turskoj

Centralne vlasti u zemljama Balkana i Turskoj nemaju poverenje većine građana, dok građani najviše veruju bezbednosnim institucijama – vojsci i policiji.

Pročitajte više
24 januar 2017

Na korak bliže Evropskom stubu socijalnih prava

Konferencija, koja je održana u Briselu 23. januara na inicijativu Evropske komisije, označila je važan korak ka uspostavljanju Evropskog stuba socijalnih prava.

Pročitajte više
20 januar 2017

Može li EU Semestar pomoći u izgradnji bolje socijalne Evrope?

Evropski semestar mora postati jak, demokratski instrument koji će izgraditi bolju socijalnu Evropu, zaključak je seminara održanog u Evropskom parlamentu, koji je vodila Evropska mreža protiv siromaštva (EAPN).

Pročitajte više
19 decembar 2016

Predstavljanje nalaza istraživanja o determinantama i faktorima nasilja nad decom u Srbiji

Nalazi istraživanja o determinantama i faktorima nasilja nad decom u Srbiji, koje je sproveo UNICEF u Srbiji u saradnji sa SeConS-om, uz mentorsku podršku stručnog tima sa Univerziteta za obrazovanje nastavnika iz Ciriha, biće predstavljeni u nedelji između 12. i 16. decembra u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. 

Pročitajte više
30 novembar 2016

Objavljena studija o rodnoj nejednakosti u Republici Srpskoj

U Banja Luci je predstavljena studija „Rodne nejednakosti u Republici Srpskoj iz perspektive životnih tokova“ koja je sačinjena na osnovu SeConS-ovog istraživanja za postrebe Gender centra Vlade Republike Srpske, a uz podršku UN Women.

Pročitajte više
2 decembar 2016

SeConS-u uručena povelja Fakulteta bezbednosti

Na svečanosti povodom obeležavanja 41 godine postojanja, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu uručio je plaketu SeConS grupi za razvojnu inicijativu, kao organizaciji koja je svojim doprinosom i saradnjom odeležila rad Fakulteta u ovoj godini.

Pročitajte više
30 novembar 2016

SeConS u kampanji

U okviru kampanje "16 dana aktivizma", direktorka programa SeConS-a, Marija Babovic, predstavila je u Banja Luci metodologiju za praćenje sprovođenja Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Pročitajte više
28 novembar 2016

Predstavljanje rezultata istraživanja rodne nejednakosti u Republici Srpskoj

Rezultati istraživanja rodne nejednakosti u Republici Srpskoj biće predstavljeni 30. novembra u Banja Luci.

Pročitajte više
9 septembar 2016

Rezultati istraživanja političkog klijentelizma predstavljeni u Sarajevu

Slobodan Cvejić, direktor istraživnja SeConS-a predstavio je u Sarajevu rezultate istraživanja „Neformalne prakse zarobljavanja ekonomskih resursa od strane političkih elita: istraživanje partijske patronaže na Kosovu* i u Srbiji”, koje je sprovedeno u okviru Regionalnog programa promocije istraživanja (RRPP) tokom 2015. godine.

Pročitajte više
9 septembar 2016

Predstavljeni rezultati istraživanja “Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu”

Forum mladih sa invaliditetom i SeConS grupa za razvojnu inicijativu predstavili su rezultate istraživanja “Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu”.

Pročitajte više
9 septembar 2016

Parlament treba da se uključi u sprovođenje UN Agende 2030

U okviru Nedelje parlamentarizma SeConS grupa za razvojnu inicijativu je u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i Globalnim dogovorom u Srbiji organizovala diskusiju na temu „Agenda Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine“, sa ciljem da se ukaže na ulogu Narodne skupštine Republike Srbije u implementaciji Ciljeva održivog razvoja.

Pročitajte više
9 septembar 2016

Održana Konferencija o ljudskoj bezbednosti 2016.

U Beogradu je održana treća međunarodna akademska Konferencija o ljudskoj bezbednosti 2016, koja je okupila više od 130 eminentnih stručnjaka i predavača iz 19 zemalja sveta.

Pročitajte više
28 oktobar 2016

Revizija indikatora materijalne deprivacije

Unicef u Srbiji i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) pokrenuli su proces revidiranja indikatora za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Pročitajte više
24 oktobar 2016

Rezultati istraživanja Mladi u Srbiji 2015. predstavljeni u Somboru

Nastavlja se predstavljanje rezultata istraživanja Mladi u Srbiji 2015, koje je sprovedeno kao deo međunarodnog projekta pod pokroviteljstvom Friedrich Ebert fondacije i Šel studija mladih (Shell).

Pročitajte više
21 oktobar 2016

Predstavljanje kursa o ljudskoj bezbednosti na Fakultetu bezbednosti

On line kurs o ljudskoj bezbednosti omogućava polaznicima da razviju svoje veštine i kompetencije u oblasti ljudske bezbednosti. Kurs će biti predstavljen 26. oktobra na Fakultetu bezbednosti u 17h (Maksima Gorkog 50).

Pročitajte više
27 septembar 2016

Prvi sastanak radne grupe za migracije EAPN

U Briselu je 26. septembra održan prvi sastanak radne grupe Evropske mreže protiv siromaštva (EAPN) za pitanja migracija, izbeglica i tražioca azila.

Pročitajte više
23 septembar 2016

Održan međunarodni okrugli sto „Humana bezbjednost i povjerenje u institucije“

Olivera Vuković, izvršna direktorka SeConS-a i Marija Babović, programska direktorka, predstavile su rezultate SeConS-ovih najnovijh istraživanja na međunarodnom okruglom stolu „Humana bezbjednost i povjerenje u institucije“, koji je održan 23. septembra u Podgorici.

Pročitajte više
19 septembar 2016

Uskoro rezultati istraživanja rodne nejednakosti u Republici Srpskoj iz perspektive životnih tokova

Koje rodne nejednakosti se ispoljavaju u pojedinim fazama života? Kako se te nejednakosti reflektuju na kasnije životne faze, stvarajući nejednake šanse za žene i muškarce? Postoje li međugeneracijske promene u pogledu rodne nejednakosti? 

Pročitajte više
19 septembar 2016

Dostupna DevInfo baza podataka

DevInfo baza podataka sadrži brojne statističke podatke koji su potrebni za planiranje, izveštavanje i praćenje razvoja lokalnih zajednica.

Pročitajte više
7 septembar 2016

SeConS predsedava Koalicijom za razvoj socijalnog preduzetništva

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva (KorSP) nastaviće da teži unapređenju institucionalnog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji, dogovoreno je na sastanku članica Koalicije, koji je održan 7. septembra.

Pročitajte više
26 juni 2016

Kako uključiti romsku decu i decu sa invaliditeteom u sistem predškolskog obrazovanja i vaspitanja?

Roditelji i staratelji romske dece i dece sa invaliditetom pokazali su svojim učešćem u fokus-grupnim diskusijama veliko interesovanje za pitanje uključivanja njihove dece u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO). Oni su ukazali na dostupnost i kvalitet postojećih predškolskih programa na teritoriji njihovih opština, zatim na probleme zbog kojih njihova deca nisu uključena u PVO, kao i na okolnosti koje bi ih motivisale da upišu decu da pohađaju predškolski program. 

Pročitajte više
7 juni 2016

U Medija centru predstavljeni rezultati istraživanja apatridije u Srbiji

Rezultati istraživanja apatridije u Srbiji, čiji je cilj bio da se dobiju pouzdani i reprezantativni podaci o različitim dimenzijama apatridije Roma, Aškalija i Egipćana (RAE) u Srbiji, predstavljeni su na konferenicij za novinare u Medija centru. Istraživanje, koje je SeConS sproveo tokom septembra i oktobra 2015. godine, pokazuje da je broj “pravno nevidljivih” Roma, Aškalija i Egipćana prepolovljen u protekle četiri godine.

Pročitajte više
4 april 2016

Održana konferencija „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“

Srbiji predstoji usklađivanje nacionalnih politika sa Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, zajednička je poruka sa otvaranja Konferencije „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“, koju je organizovala SeConS grupa za razvojnu inicijativu u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo u Srbiji. UN Agenda 2030 predstavljaće okvir za formulisanje nove Strategije održivog razvoja, ali i drugih sektorskih politika koje su neposrednije usmerene na specifične ciljeve održivog razvoja sadržane u Agendi.

Pročitajte više
25 maj 2016

U KC Grad održan okrugli sto „Kako žive, u šta veruju i čemu se nadaju mladi u Srbiji?“

Na okruglom stolu „Kako žive, u šta veruju i čemu se nadaju mladi u Srbiji?“, koji su organizovali SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Friedrich Ebert fondacija, predstavljeni su rezultati istraživanja „Mladi u Srbiji 2015“, sa ciljem da se podstakne njihovo korišćenje u formulaciji javnih politika u Srbiji.

Pročitajte više