Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp
Predstavljeni nalazi evaluacije pete faze projekta "Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji" - SeConS
KONTAKT

Danas su predstavljeni završni nalazi evaluacije pete faze projekta Misije OEBS-a u Srbiji „Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji“ (DEMSEC projekat).

Evaluaciju je sprovela Secons grupa za razvojnu inicijativu u julu i avgustu ove godine i obuhvatila je period implementacije projekta od januara 2020. do juna 2023. godine. Urađeno je desk istraživanje relevantnih projektnih i strateških dokumenata i dubinski intervjui sa osobljem Misije OEBS-a, projektnim partnerima i korisnicima.

U skladu sa standardima evaluacije OECD-DAC i u skladu sa nedavno usvojenom politikom OEBS-a, evaluacijom je procenjena relevantnost, koherentnost, efikasnost, efektivnost, uticaj i održivost projekta.

Peta faza projekta usmerena je na sledeće glavne oblasti: unapređenje zaštite podataka o ličnosti, razvoj kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripravnost i reagovanje u vanrednim situacijama, kao i učešće OCD u sprovođenju bezbednosne politike i unapređenju obrazovanja u sektoru bezbednosti.