KONTAKT

Konferencija, koja je održana u Briselu 23. januara na inicijativu Evropske komisije, označila je važan korak ka uspostavljanju Evropskog stuba socijalnih prava. Više od 600 predstavnika organa vlasti država članica, institucija EU i civilnog društva diskutovalo je o rezultatima javne rasprave o Evropskom stubu socijalnih prava. Organizacije civilnog društva, međutim, nisu dobile zadovoljavajući prostor za učešće na panelima i u diskusijama. Iako pozdravljaju ideju o povezivanju ekonomske i socijalne dimenzije EU, predstavnice i predstavnici civilnog sektora izražavaju oprez u pogledu sredstava i obuhvata implementacije ove politike.

Široka debata koju je u septembru 2016. godine inicirao Žan Klod Junker, predsednik Evropske komisije, otvorila je brojna pitanja o sadržaju i ulozi Stuba u izgradnji pravedne, socijalne Evrope. Konferencija je omogućila da Evropska komisija pripremi i predlog Evropskog stuba socijalnih prava, koji se očekuje u martu ove godine.

Evropski stub socijalnih prava treba da postane referentni okvir za zapošljavanje i socijalne politike zemalja članica, kao i za procese reformi na nacionalnom nivou. Na konferenciji je učestovala i Evropska mreža protiv siromaštva, a u ime Mreže protiv siromaštva – Srbija učestvovala je Marija Babović, direktorka programa SeConS-a.