KONTAKT

Evropski semestar mora postati jak, demokratski instrument koji će izgraditi bolju socijalnu Evropu, zaključak je seminara održanog u Evropskom parlamentu, koji je vodila Evropska mreža protiv siromaštva (EAPN). Na seminaru je učestvovala Marija Babović, direktorka programa SeConS-a, organizacije koja je kao član Mreže protiv siromaštva – Srbija, deo EAPN.

Cilj seminara bio je da da se razmotri u kojoj se meri Evropski semestar odnosi na socijalna prava, siromaštvo i participaciju, kao i da se otvori rasprava o potrebnim promenama koje bi omogućile napredak ka socijalnoj Evropi. Događaj je organizovan u vreme usvajanja godišnjeg izveštaja o rastu i predstojeće javne rasprave o Evropskom stubu socijalnih prava.

Na seminaru su učestvovali poslanici Evropskog parlamenta, predstavnici Evropske komisije i civilnog društva.