KONTAKT

Milica Stević je istraživačica u SeConS-u i studentkinja master studija sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima iskustvo u koordinaciji projekata, sprovođenju kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, analizi podataka i izradi studija i analitičkih izveštaja. Učestvovala je u različitim društvenim istraživanjima, fokusiranim na pitanja rodne ravnopravnosti, ženskog preduzetništva, mladih, zapošljavanja, socijalne uključenosti i siromaštva. Milica je član Grupe za strategije inkluzije u Evropskoj mreži za borbu protiv siromaštva. Glavna oblast njenog interesovanja su ciljevi održivog razvoja, sa posebnim fokusom na socio-ekonomsku inkluziju, smanjenje siromaštva i dostojanstven rad.

  • Podrška u koordinaciji projekta

  • Implementacija kvantitativnih i kvalitativnih istraživača

  • Prikupljanje i analiza podataka

  • Priprema izveštaja

  • Logistička podrška