KONTAKT

U okviru inicijative “Let’s share the care” napravljene su stranice na društvenim mrežama, u cilju promocije budućih projektnih aktivnosti. Ukoliko ste zainteresovani da budete u toku sa informacijama u vezi sa projektom usmerenim na podsticanje korišćenja roditeljskog odsustva od strane očeva, možete zapratiti sledeće stranice:

Facebook: https://www.facebook.com/letssharethecare/?modal=admin_todo_tour

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/let-s-share-the-care/?viewAsMember=true

Cilj inicijative “Let’s share the care” je podsticanje korišćenja roditeljskog odsustva od strane očeva, kroz jačanje svesti i kapaciteta poslodavaca i zaposlenih u kompanijama. Korišćenje roditeljskog odsustva za očeve predviđeno je Zakonom o radu, čl. 94. a broj onih koji to svoje pravo koriste je skoro zanemarljiv. Uključivanjem društveno odgovornih kompanija u promovisanje ovih prava kroz interne kanale komunikacije, i kroz uvođenje podsticajnih mera u korporativne politike, mogu se stvoriti uslovi za podizanje svesti šire društvene zajednice o značaju prisustva oba roditelja tokom prve godine detetovog života. Inicijativa je usmerena i na istraživanje inovativnih porodičnih praksi, koje će poboljšati ravnotežu poslovnog i privatnog života zaposlenih na rodno ravnopravan način. Ovaj pristup se u budućnosti može koristiti kao dobra praksa za stvaranje povoljnijeg okruženja za transformaciju rodnih uloga u tzv. ekonomiji nege u okviru porodičnih odnosa.

#britishembassybelgrade #unwomenserbia #secons