KONTAKT

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, uz stručnu podršku SeConS grupe za razvojnu inicijativu, priredio je drugi po redu onlajn Kurs o socijalnom uključivanju, koji je namenjen predstavnicima i predstavnicama državnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, organizacija civilnog društva, privatnog sektora, akademske zajednice, studentima i studentkinjama, ka oi svim zainteresovanim građanima i građankama.

Predstavljanje SIPRU onlajn Kursa o socijalnom uključivanju biće održano u sredu, 8. decembra sa početkom u 10 časova.

Onlajn kurs o socijalnom uključivanju pripremljen je u okviru projekta “Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji” koji realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uz podršku Vlade Švajcarske.