KONTAKT

Konferencija „UdruŽene za znanje“ održaće se 26. novembra u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu. Cilj konferencije je da okupi žene iz akademskih krugova i nezavisne stručnjake za rodnu ravnopravnost, donosioce odluka, organizacije civilnog društva i predstavnike medija, i podstakne diskusiju u tri glavne oblasti:

1. položaj žena u akademskim krugovima i istraživačkoj zajednici, kao i koraci ka postizanju jednakih mogućnosti u visokom obrazovanju i istraživanju;

2. ženska prava, položaj žena u Srbiji i osnaživanje žena, sa posebnim akcentom na ženska ekonomska prava;

3. uloga medija u uklanjanju rodnih stereotipa i promociji rodne ravnopravnosti.

Konferencija je deo projekta “Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti”, koji sprovode SeConS Grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Ceo projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.

Više informacija o konferenciji, kao i mogućnost prijave, dostupni su na sledećem linku: http://konferencija.secons.net