KONTAKT

U toku je konferencija povodom objavljivanja publikacije: „Zatvaranje kruga položaj žena na tržištu rada na početku i na kraju karijere“, u kojoj učestvuju programska direktorka SeConS-a, Marija Babović i izvršna direktorka Olivera Vuković. Publikaciju je, okviru projekta „Zatvaranje rodnog jaza na tržištu rada kroz osnaživanje žena 45+“, pripremilo udruženje Žene na prekretnici u saradnji sa SeConS grupom za razvojnu inicijativu. Projekat je sproveden uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, Nemačkog Maršalovog fonda SAD.