KONTAKT

Istraživači SeConS-a predstavili su u KC Grad rezultate pilot istraživanja online i offline aktivizma u Srbiji, koje je pokazalo da je internet bio osnovno komunikaciono sredstvo i izvor informacija o protestima Protiv diktature: devet od deset ispitanika se o protestima informisalo putem interneta, trećina njih priključila se prostestu nakon što su dobili poziv preko društvenih mreža, a 5% nakon poziva nepoznate osobe na internetu. 

Doc. dr Dalibor Petrović, sociolog i istraživač SeConS-a, objasnio je da je anketno istraživanje, sprovedeno putem interneta u periodu od 1. do 15. juna 2017. godine, pokazalo da se u online prostoru mogu identifikovati „digitalni aktivisti“. To su uglavnom studenti iz urbanih sredina, koji se informišu putem interneta, aktivni su na svim društvenim mrežama, ne prate klasične medije, na proteste dolaze u grupama i skeptični su prema tradicionalnim oblicima demokratije. Dominantni oblik aktivizma na internetu je „lajkovanje“, dok su „digitalni aktivisti“ koji čine oko četvrtine korisnika skloni i drugim oblicima aktivizma, kao što je deljenje sadržaja, komentarisanje itd. 

Deo istraživanja posvećen analizi sadržaja Facebook grupe Protiv Diktature (period: 4. april – 4. maj 2017.) pokazao je na koji način se putem postova na društvenim mrežama u online prostoru oblikovao diskurs o protestima Protiv Diktature. Postovi su dominantno bili kratki (manje od 15 reči) i fokusirani na sam protest, na njegovu organizaciono-komunikacionu dimenziju, zatim na institucije javne vlasti prema kojima se profilisao kritički govor u negativnom vrednosnom kontekstu, kao i na tradicionalne medije u Srbiji, i to u rasponu od aktivne podrške nedeljnika, do kritike i izraženog osporavanja javnog servisa i tabloida. S druge strane, kako je objasnio Stefan Stefanović, istraživač SeConS-a, informativna funkcija postova je u znatno manjoj meri zastupljena, a diskusioni potencijal grupe nije iskorišćen za argumentovanu debatu (prosečno 5 komentara po postu), u korist svedenog vrednovanja u vidu reakcija (149 reakcija po postu). Analiza pokazuje da su u cilju ostvarivanja komunikacije na internetu i oblikovanja željenog diskursa o protestima ujednačeno zastupljeni tekstualni i vizuelni elementi (fotografije i ilustracije), dok gotovo celokupan audiovizuelni materijal predstavlja video zapis samih protesta.