KONTAKT

Mr Jovana Čvorić je istraživačica u SeConS-u, sa iskustvom rada u razvoju metodologije, sprovođenju kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, pripremi izveštaja i preporuka itd. Učestvovala je u različitim društvenim istraživanjima, posebno u oblastima nasilja nad ženama i decom, dečjeg rada, civilnog društva, socijalne zaštite, socijalnog uključivanja itd. Pored toga, kao članica SeConS-a, stekla je iskustvo u praćenju i evaluaciji različitih projekata, uglavnom fokusiranih na nasilje nad ženama i rodnu ravnopravnost.

  • Priprema izveštaja i preporuka
  • Prikupljanje i analiza podataka
  • Sprovođenje dubinskih intervjua i fokus grupnih diskusija
  • Razvoj istraživačkih protokola
  • Monitoring i evaluacija