KONTAKT

Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) poziva sve zainteresovane aktivistkinje i aktiviste, ekspertkinje i eksperte, konsultantkinje i konsultante za reformu javnih finansija, budžet i rodnu ravnopravnost, studente i studentkinje na postdiplomskim studijama, kao i apsolvente i apsolventkinje da se prijave za obuku za pružanje podrške institucijama na svim nivoima vlasti za primenu rodno odgovornog budžetiranja (ROB) u procesu planiranja, sprovođenja i izvršenja budžeta (tehnička podrška obuhvata obuke, savetovanje i mentorstvo).

Obuka je potpuno besplatna za sve polaznice i polaznike, a rok za prijavu je 10. jun 2020. godine.

Više informacija, kao i poziv za obuku, dostupno na: https://udruzenezaznanje.org/javni-poziv-za-obuku-rodno-odgovorno-budzetiranje/