KONTAKT

Jasna Pantović je menadžerka kancelarije i koordinatorka različitih aktivnosti u SeConS-u. Pohađala je Poslovnu školu u Beogradu i položila državni ispit za sertifikovanog brokera. Njen glavni zadatak je prikupljanje dokumentacije, komunikacija sa ljudima koji su odgovorni za projekte i bave se finansijama.

• Organizacija događaja
• Logistička podrška
• Organizacija i koordinacija kancelarijskih aktivnosti, radionica i obuka
• Prikupljanje i uređivanje projektene dokumentacije
• Vođenje potrebne dokumentacije za rad SeConS-a
• Obavljanje zadataka koji se odnose na plaćanja i budžetiranje