KONTAKT

Secons grupa za razvojnu inicijativu učestvuje u Inicijativi „Sunčane škole na Zapadnom Balkanu“ koja ima za cilj da razvije model angažovanja ključnih društvenih aktera – kao što su državne škole, lokalne samouprave i lokalne zajednice – u oblasti energetske tranzicije, i to razvijanjem njihovih kapaciteta da upravljaju proizvodnjom čiste/obnovljive, u ovom slučaju solarne energije, kroz fotonaponsku tehnologiju.

Korišćenjem ove tehnologije i postavljanjem solarnih panela na krovove škola, one mogu da proizvedu potrebnu električnu energiju i da postanu ​​klimatski otporne i energetski neutralne, a uštede koje ostvare na računima za struju moći će da koriste za finansiranje različitih školskih potreba.

Istraživačka komponenta za koju je zadužen SeConS realizuje se u 12 osnovnih škola u opštini Valjevo (šest eksperimentalnih i šest kontrolnih škola) i to u dva talasa – pre i nakon postavljanja solarnih panela na krovove eksperimentalnih škola, kao i edukativnog rada sa predstavnicima škola, učenicima i roditeljima. Oba talasa istraživanja će obuhvatiti po 400 učenika, 100 nastavnika i 300 roditelja.

Inicijativu podržava i realizuje Fondacija za otvoreno društvo – Zapadni Balkan i Fondacija za otvoreno društvo – Srbija, a edukativnu komponentu će sprovoditi Beogradska otvorena škola. Inicijativa se realizuje već treću godinu, a od 2023. godine se sprovodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Kosovu* i Srbiji.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.