KONTAKT

Trenutno je u toku inicijalni sastanak u okviru Erasmus+ projekta Interdisciplinarni kratki ciklusi u oblasti kreiranja i analize javnih politika (PPMA) u kojem učestvuje Olivera Vuković, izvršna direktora SeConS-a. Sastanak se održava na Univerzitetu u Novom Sadu 29. i 30. novembra i predstavlja prvi sastanak u okviru projekta koji okuplja 12 partnerskih institucija iz Srbije, Velike Britanije, Francuske i Holandije.

Glavni ciljevi sastanka su predstavljanje i upoznavanje partnerskih institucija, radnih paketa i aktivnosti, menadžmenta i procedura, finansijskog menadžmenta i tehničkih detalja. Takođe, učesnici diskutuju o nosiocima i partnerima pojedinačnih aktivnosti i definišu plan implementacije prvih zadataka i aktivnosti u okviru projekta.