Istraživanje o statusu i potrebama povratnika u Srbiji 2021.

SeConS grupa za razvojnu inicijativu realizuje istraživanje o statusu i potrebama povratnika u Srbiji sa zadatkom da pruži detaljnu procenu potreba i socio-ekonomskog položaja povratnika za njihovu bolju (re)integraciju u srpsko društvo i privredu. 

Više

Kreiranje i analiza javnih politika

SeConS grupa za razvojnu inicijativu uključena je u Erasmus + projekat kreiranja i analize javnih politika, kroz koji se osmišljavaju i sprovode interdisciplinarni lokalni programi kratkih ciklusa/modula za oblast javne politike na univerzitetima u Srbiji, uključujući razvoj nastavnog plana i programa, izgradnju kapaciteta za univerzitete i ostale aktere u javnom, ekspertskom i privatnom sektoru. 

Više

Studija o ženskom preduzetništvu u Srbiji

Nakon deset godina od sprovođenja Polazne studije o ženskom preduzetništvu, SeConS grupa za razvojnu inicijativu, uz podršku UN Women, sprovodi novu studiju, kako bi se sagledao aktuelni položaj preduzetnica u Srbiji i procenio uticaj politika, strategija, inicijativa i pojedinih programa koje sprovodi Vlada Srbije.

Više

Nacionalni izveštaj o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju

U cilju ukazivanja na ključne nejednakosti i usmeravanja kreatora javnih politika ka što efikasnijim merama koje će doprineti poboljšanju u oblasti rodne ravnopravnosti, SeConS grupa za razvojnu inicijativu radi na Nacionalnom izveštaju o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju. Ovaj Nacionalni izveštaj će obuhvatiti izračunavanje i analizu indeksa u šest osnovnih domena života: rad, novac, znanje, vreme, moć i zdravlje.

Više

Istraživanje o trgovini ljudima

SeConS grupa za razvojnu inicijativu sporvodi istraživanje o trgovini ljudima u okviru projekta “Proširenje okvira za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji“ koji sprovodi organizacija ASTRA - Akcija za borbu protiv trgovine ljudima.Da bi postigao ciljeve, SeConS će dizajnirati metodologiju koja obuhvata desk istraživanje, anketu javnog mnjenja, kvalitativno istraživanje i socijalni eksperiment. 

Više

Brza procena dečjeg prosjačenja u Crnoj Gori

"Brza procena dečjeg prosjačenja u Crnoj Gori" sprovodi se u okviru programa „Mjerenje, podizanje svijesti i angažovanje politika radi unapređenja borbe protiv zloupotrebe dječjeg rada i prinudnog rada“, koji realizuje Međunarodna organizacija rada (ILO), a finansira Ministarstvo rada Sjedinjenih Američkih Država. 

Više

Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ je trogodišnja inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. SeConS grupa za razvojnu inicijativu je jedan od učesnika ovog projekta, koji je pokrenut krajem 2020. godine. Projekat povezuje partnere iz civilnog društva zemalja zapadnog Balkana, kao i velike mreže civilnog društva koje predstavljaju starije osobe i osobe sa invaliditetom na nivou Evropske unije.

Više

Monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS

Monitoring socijalne situacije u Srbiji (MONS) je online platforma koju su zajednički pokrenuli  SeConS i FREN, kako bi adekvatnije predstavili rezultate društveno-ekonomskih istraživanja i povećali njihov značaj i uticaj na procese donošenja javnih politika.

Više

Onlajn kurs o socijalnom uključivanju

SeConS, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), trenutno radi na pripremi onlajn kursa o socijalnom uključivanju. Ovaj kurs treba da doprinese boljem razumevanju različitih koncepata i ključnih pitanja vezanih za socijalnu uključenost i siromaštvo, kao i uticaja koji ti koncepti i pitanja imaju na potrebe i prava različitih ranjivih grupa.

Više

Evaluacija programa "Ka okončanju dečjih brakova u Srbiji"

U toku je sprovođenje evaluacije UNICEF programa „Ka okončanju dečjih brakova u Srbiji“ (2018 - 2020). Glavna svrha ove evaluacije jeste utvrditi u kojoj su meri usvojene strategije, pristupi i aktivnosti primenjeni u toku trogodišnjeg sprovođenja programa, postavili temelje za promovisanje i proširenje sveobuhvatnog odgovora na niz različitih faktora koji utiču na opstajanje prakse sklapanja dečjih brakova u romskim naseljima u Srbiji.

Više

Vesti

Arhiva