KONTAKT

Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE) objavio je „Indeks rodne ravnopravnosti za Zapadni Balkan i Tursku“. U pitanju je jedinstven merni instrument, važan za praćenje napretka rodne ravnopravnosti u različitim oblastima društva, ne samo u EU već i na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Omogućava regionalno poređenje država članica EU, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata.

Sastoji se od šest ključnih domena (rad, novac, znanje, vreme, moć i zdravlje) i dva prateća domena (nailaženje na neravnopravnost i nasilje).

Uz podršku EIGE-a, razvoj Indeksa rodne ravnopravnosti započeo je na Zapadnom Balkanu i Turskoj 2015. godine i nastavlja da bude vodeća inicijativa EIGE-ove saradnje sa regionom u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Do sada su četiri zemlje kandidata za članstvo u EU (Albanija, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) izračunale kompletan indeks rodne ravnopravnosti, a njihovi rezultati su nešto niži od proseka EU-27 (68.6).

Za više detalja, pogledajte ceo izveštaj.