KONTAKT

Nagrada za dostojno izveštavanje o siromaštvu i socijalnoj isključenosti dodeljuje se za novinarske radove i medijske fotografije koji se bave temom siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji, a koji su objavljeni u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja.

Cilj Nagrade za dostojno izveštavanje je promocija dostojnog i nesenzacionalističkog izveštavanja o siromaštvu, koje prikazuje različite aspekte i oblike siromaštva, sa poštovanjem predstavljanja osoba koje žive u siromaštvu i bavi se dubljim posmatranjem fenomena siromaštva i njegovim uzorcima.

Nacionalna Nagrada za dostojno izveštavanje predstavlja netipičnu nagradu, s obzirom da je žiri koji će ocenjivati novinarske radove sastavljen isključivo od osoba sa iskustvom siromaštva i socijalne isključenosti (nezaposleni mladi, osobe sa invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, korisnici socijalnih usluga i dr.).

Na konkurs može aplicirati jedan autor/ka ili grupa autora/ki u 4 različite kategorije:

  • Štampani/online mediji;
  • TV prilog;
  • Radio/podkast prilog;
  • Fotografija u medijima.

Autori/ke se mogu prijaviti popunjavanjem elektronske fome koja se nalazi OVDE ili popunjavanjem obrasca koji se nalazi u prilogu ovog poziva.

Autori/ke radova (štampani mediji i fotografija) koji nisu objavljeni u elektronskom format šalju skenirani rad u pdf formatu na mejl dobrila.markovic.pejin@gmail.com.

Pravo učešća na konkursu imaju svi novinari i medijski fotografi, koji žive i rade na teritoriji Srbije. Na konkurs se mogu prijaviti i studenti novinarstva i fotografije.

Novinarski radovi sa kojima se konkuriše moraju biti objavljeni u periodu od 1. marta 2023. godine do 29. februara 2024. godine.

Fotografije kojima se konkuriše moraju biti snimljene/objavljene u Srbiji u periodu od 1. marta 2023. godine do 29. Februara 2024. godine.

Konkurs je otvoren od 30. aprila do 20. maja 2024. godine u ponoć.