KONTAKT

SeConS trenutno sprovodi završnu evaluaciju zajedničkog regionalnog programa „Podsticanje dijaloga i socijalne kohezije između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije (Dijalog za budućnost)“ koji u saradnji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO u ove tri zemlje, a koji je finansiran od strane UN Fond za izgradnju mira (PBF). Svrha ove završne evaluacije je da na sveobuhvatan način proceni u kojoj meri je zajednički program ispunio predviđene ciljeve i rezultate socijalne kohezije i izgradnje mira. Takodje, završna evaluacija će pružiti informacije o uspešnim pristupima i operativnim praksama, kao i istaknuti područja u kojima se program izvodio manje efikasno od predviđenog.