KONTAKT

U toku je sprovodjenje evaluacije UNICEF programa „Ka okončanju dečjih brakova u Srbiji“ (2018 – 2020). Glavna svrha ove evaluacije jeste utvrditi u kojoj su meri usvojene strategije, pristupi i aktivnosti primenjeni u toku trogodišnjeg sprovođenja programa, postavili temelje za promovisanje i proširenje sveobuhvatnog odgovora na niz različitih faktora koji utiču na opstajanje prakse sklapanja dečjih brakova u romskim naseljima u Srbiji. Štaviše, svrha ove evaluacije jeste i da Vladi Republike Srbije, nacionalnim i lokalnim donosiocima odluka, UNICEF-u, agencijama UN i donatorima pruži preporuke o najboljem načinu napretka u daljim programima planiranja i intervencija vezano za rane dečje brakove.