KONTAKT

Rodna neravnopravnost i siromaštvo predstavljaju dva oblika socijalne nepravde, koji podrivaju ljudska prava, blagostanje pojedinaca i njihove mogućnosti da u punom kapacitetu razvijaju svoje potencijale. Žene sa iskustvom siromaštva izložene su dvostrukom riziku i nepravdi – zasnovanom na rodu i socio-ekonomskom statusu, rečeno je na konferenciji za medije Evropske mreže protiv siromaštva (EAPN), u okviru redovnog sastanka EAPN koji se održava u Beogradu od 8. do 11. marta.

Na konferenciji je predstavljen izveštaj Evropske mreže protiv siromaštva „Rod i siromaštvo u Evropi“. „Feminizacija siromaštva je posledica više strukturnih faktora, poput stereotipa, razlika u zaradama, neusklađenosti rada i porodičnog života i različitih vidova rodne diskriminacije“, kazala je Leticija Ćezarini Sforca, predstavnica Evropske mreže protiv siromaštva. Ona je objasnila da iako je Evropa vodeća u svetu kada su u pitanju prava žena, progres ka ostvarivanju pune rodne ravnopravnosti je veoma spor. „Tek smo na pola puta do ostvarivanja pune ravnopravnosti muškaraca i žena“, naglasila je Ćezarini Sforca.

Ženeviv Ber, Belgijanka sa iskustvom siromaštva u razgovoru za EAPN je kazala da iskusiti siromaštvo kao žena, za nju pre svega znači iskusiti siromaštvo kao majka. „Ukoliko imate više finansijskih sredstava, takođe imate jače socijalne veze koje mogu da vam pomognu da brinete o deci. Socijalne veze su vam neophodne kako biste mogli da predahnete, ali i kako bi vaša deca mogla da provedu više kvalitetnog vremena i u igri sa drugom decom“, smatra Ber. Milica Petrović je govoreći o svom iskustvu života u siromaštvu u Srbiji kazala da je obrazovanje ključ izlaska iz situacije socijalne isključenosti i siromaštva, a da je u slučaju romske zajednice tradicija još jedna otežavajuća okolnost za mlade žene.

Kada je u pitanju rizik od siromaštva žena u Srbiji, ona je gotovo izjednačena sa stopom među muškarcima do starosti od 65 godina. Međutim, kod osoba starijih od 65 godina jaz između muškaraca i žena naglo raste i rizik siromaštva je za 50% veći među ženama nego među muškarcima. Prof. dr Slobodan Cvejić, direktor istraživanja SeConS-a objasnio je da ovo rezultat položaja finansijske zavisnosti velikog broja žena i ekonomske nejednakosti unutar porodica koje metodologija praćenja siromaštva prikriva – kada žene iz nekog razloga izađu iz porodičnog kruga njihov položaj se često drastično pogoršava. Podaci pokazuju da su najranjivije samohrane majke, žene u penziji, neaktivne žene, žene koje žive na selu, Romkinje i žene sa invaliditetom. Mereno na individualnom nivou uočava se da su žene uskraćene više nego muškarci na svakom pokazatelju, od odeće i obuće do raspolaganja ličnim novcem.

„Rodna ravnopravnost je osnovna vrednost i pravo u Evropskoj uniji. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti je u nadležnosti država članica, dok je uloga EU ograničena na saradnju u oblastima socijalne inkluzije, zdravstvene zaštite, nege, penzija, kao i na obezbeđivanje određenih sredstava“, kazala je Grasijela Malgesini, predstavnica EAPN. Ona je dodala da je Evropska komisija usled sporog napretka na polju socijalnih i rodnih politika 2016. godine pokrenula Evropski stub o socijalnim pravima, dok je Evropski parlament usvojio više rezolucija u cilju jačanja borbe protiv siromaštva. Malgesini je naglasila da će EAPN i dalje ukazivati na rodnu perspektivu siromaštva u analizama politika i svojim zagovaračkim aktivnostima.

Evropska mreža protiv siromaštva je najveća mreža civilnog društva posvećena borbi protiv siromaštva i civilnog društva u Evropi. EAPN je osnovana 1990. godine i danas uključuje Nacionalne mreže nevladinih organizacija posvećenih borbi protiv siromaštva iz 31 evropske zemlje (članice EU + Norveška, Island, Srbija i Makedonija), kao i 13 evropskih organizacija (poput Eurochild, Age, FEANTSA). Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija okuplja 24 organizacije civilnog društva i punopravna je članica EAPN od 2010. godine.