KONTAKT

Prof. dr Dalibor Petrović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na odeljenju za Sociologiju,Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Vanredni profesor je sociologije na Univerzitetu u Beogradu gde predaje na Saobraćajnom, Filozofskom i Ekonomskom fakultetu na svim nivoima studija kao i na master studijama Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta Umetnosti.  Objavio je tri knjige, od kojih dve kao autor – Društvenost u doba interneta (2013) i U međumrežju (2008) i jednu kao priređivač – Internet i društvo (2014), kao i preko 50 naučnih radova u domaćoj i međunarodnoj periodici. Za svoja naučna dostignuća nagrađen je Plaketom Društva za informatiku Srbije za najbolji naučni rad u 2014. godini za knjigu Društvenost u doba interneta, kao prvi sociolog i profesor Saobraćajnog fakulteta koji je poneo ovo priznanje. Pored toga, ista knjiga osvojila je drugo mesto u izboru za najbolju sociološku studiju u 2014. godini, u organizaciji “Srpskog sociološkog društva”.Stalno je angažovan od strane Evropske komisije u procesu evaluacije međunarodnih projekata kao ekspert u oblasti etičke ocene naučnih istraživanja. Pored toga, učestvovao u velikom broju međunarodnih projekta pod pokroviteljstvom Evropske komisije, the London School of Economics, UNICEF-a, i drugih.Kao ekspert sarađivao je sa Centrom za promociju nauke Republike Srbije kao isa izdavačkom kućom CLIO gde je stalno angažovan kao stručni redaktor za izdanja iz oblastisociologije i komunikologije.Na poziciji glavnog urednika časopisa Sociologija nalazi se od 2020. godine.

• Priprema kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
• Sprovođenje istraživanja u online okruženju
• Sprovođenje mrežne analize u offline i online okruženju
• Statističke i kvalitativne analize
• Priprema analitičkih izveštaja
• Analize politika u različitim formama
• Razvijanje programa obuka i osposobljavanja
• Praćenje i vrednovanje projekata i politika
• Rukovođenje programom projekta

• Komunikaciona upotreba interneta
• Politička upotreba interneta
• Poslovna upotreba interneta
• Deca u online okruženju
• Mladi i mediji
• Digitalni jaz i digitalna inkluzija
• Društvene mreže i društveni kapital
• Etičke konsekvence tehnološkog razvoja

Knjige:
• Petrović, D. (2013) Društvenost u doba interneta, Akademska knjiga, Novi Sad (in press)
• Petrović, D. (2008) U međumrežju-internet i novi obrasci društvenosti, SF&ISSIFF, Beograd
• Todorović, D., Petrović, D. i Prlja, D (eds.) (2014) Internet i društvo, Filzofski fakultet, Niš
Naučni članci:
• Petrović, D.,(2015).“ Ethics assessment of technology research and innovation“, Mechanical Engineering in the XXI Century, 17- 18.09.2015, Mechanical Engineering Faculty University of Niš, Serbia.pp. 513-517. ISBN: 978-86-6055-072-1
• Petrović, M., Kaplanović, S. (2015). „Mogućnosti i izazovi upotrebe onlajn platformi za društveno umrežavanje u poslovnom okruženju“, XXXIII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2015, Beograd, 1. i 2. decembar 2015. str. 67-76 ISBN: 978-86-7395-342-7
• Petorvić, D. (2014) Moć je u mrežama, pogovor u Kastels M., Moć Komunikacija, Clio, Beograd
• Petrović, D, (2014) “Društvena konstrukcija interpersonalnih medija – od telegrafa do interneta“, Objavljeno u Todorović, Petrović i Prlja (ur). Internet i društvo. Filzofski fakultet, Niš
• Nataša Petrović, Dalibor Petrović, Veljko Jeremić, Marko Ćirović. (2014) „Modeling the Use of Facebook in Environmental Higher Education“. In Mallia G (ed.) The Social Classroom: Integrating Social Network Use in Education, IGI Global.
• Petrović, D. (2013) “Specifičnosti političkog delovanja u sajber-prostoru“, u Jelinčić, J. i Ilić, S. (ur) Politički ekstremizam u sajber prostoru Srbije, CZRC, Zrenjanin
• Petrović, D. (2013) “Internet kao interpersonalni medij – slučaj Srbije”, Sociologija, Vol. 55 (3):417-438, doi:10.2298/SOC1303417P
• Petrović, M., Bojković, N., Anić, I., Petrović, D. (2012) „Benchmarking the digital divide using a multi-level outranking framework: Evidence frpm EBRD countries of operation”, Government Information Quarterly, Vol.29, No. 4, 2012. pp. 597-607. ISSN 0740-624X. SSCI lista (IF 2011 1,425)
• Petrović, N., Petrović, D., Jeremić, V., Milenković, N. and Ćirović, M. (2012) “Possible Educational Use Of Facebook In Higher Environmental Education“, Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education-ICICTE 2012, Rhodes, Greece – July 5-7, pp. 355-362 ISBN: 978-99957-0-244-1
• Petrović, D. i Kovačević, I. (2012) “Distrust as obstacle to e-commerce development in Republic of Serbia”, Menadžment, br. 65
• Petrović, D. i Tomić-Petrović, N. (2012) „Internet u funkciji kreiranja društvenog kapitala njegovih korisnika“, Zbornik radova XXX Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju-PosTel, 4-5. decembar, Beograd, 4-5. decembar, str. 87-96. ISBN 978-86-7395-304-5
• Tomić, N. and Petrović, D. (2011) “Right on privacy in Republic of Serbia”, An Informational Law for the 21st Century, Nomiki bibliothiki group, Athens, pp. 541-557, ISBN 978-960-272-791-1
• Petrović, D. i Tomić, N. (2010) “Sigurnost podataka na on-line društvenim mrežama“, SymOrg, XII međunarodni simpozijum Fakuleta organizacionih nauka, Zlatibor
• Petrović, D. (2009) “Internet u funkciji personalnog umrežavanja”, Sociologija, 51(1): 23-44, UDK: 316.77:681.324, DOI:10.2298/SOC0901023P
• Pejčić-Tarle, S., Ćićević, S., Davidović, M., Petrović, D. and Bojković, N. (2007) „Introducing e-learning concept at the FTTE – small steps for big achievements“, In Proceedings of e-Learning Conference – eLearning – Toward Effective Education and Training in the Information Society, Bijela, Crna Gora, str. 74-79.
• Petrović, D. (2007) “Od društvenih mreža do umreženog društva-jedan osvrt na makro mrežni pristup u sociologiji”, Sociologija, 49(2):161-182, UDK: 316.334:65, DOI:10.2298/SOC0702161P