KONTAKT

Evropska mreža protiv siromaštva (EAPN)

osnovana je 1990. godine i danas obuhvata 27 nacionalnih mreža protiv siromaštva i 23 evropske asocijacije aktivne u državama članicama EU i Norveškoj. EAPN radi na stvaranju socijalne Evrope bez siromaštva i socijalne isključenosti, u kojoj će svi imati pristup ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

www.eapn.org

Vrednosti Mreže protiv siromaštva - Srbija

Ko treba da radi na smanjenju siromaštva i socijalne isključenosi?

Donosioci političkih odluka

Institucije

Profitni sektor

Civilno društvo

Civilno društvo