Mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost


Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost
Podržano od: Evropska Komisija
Partneri: hCa ORC, IRIS, CRDP, ZID, hCa Turkey

decembar 2012 - novembar 2014

Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost je inicijativa koja spaja organizacije civilnog društva aktivne u oblasti ljudskih prava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Turske, Bugarske, Srbije i Kosova. Svaka članica posmatra problem bezbednosti iz drugačije perspektive, fokusirajući se na određeni aspekt, nivo (lokalni, građanski i regionalni) i oblast delovanja (zagovoranje, šira društvena mobilizacija). S druge stane, povezuje ih težnja ka promenama u bezbednosnim strukturama i u samoj političkoj kulturi, koje bi konceptu ljudske bezbednosti dale centralno mesto.

Cilj inicijative je formiranje regionalne mreže organizacija koje se bave pitanjem ljudske bezbednosti ne samo unutar granica sopstvene države, već i na transnacionalnom nivou. Glavni razlog ovakvog pristupa leži u transnacionalnoj prirodi bezbednosnih pretnji poput “sivih” ekonomija, organizovanog kriminala, siromaštva, socijalne isključenosti i ekstremizma. Mreža takođe teži da uspostavi strukturiranu saradnju između civilnog društva, istraživačke zajednice i zagovarača, čime bi se proces donošenja odluka unapredio.

Osim što je usmerena na jačanje socijalnog kapitala, inicijativa se bavi i formulisanjem preporuka za političke reforme, kao i umrežavanjem lokalnog, regionalnog i EU nivoa u oblasti zagovaranja.

Dosadašnja aktivnost rezultirala je godišnjim izveštajima praćenja stanja ljudske bezbednosti u svakoj od zemalja i specifičnim tematskim izveštajima (dostupni su na internet stranici http://cn4hs.org/sr/reports/). Jedna od međunarodnih naučnih konferencija održana je u Beogradu u novembru 2014. godine, pod nazivom „Ljudska bezbednost 20 godina posle“, u saradnji sa Fakultetom bezbednosti u Beogradu. 

O konceptu ljudske bezbednosti, akterima koji treba da doprinesu njenom ostvarivanju, pristupima i načinima analize, kao i o brojnim drugim pitanjima vezanim za ljudsku bezbednost saznajte putem on-line kursa, koji je dostupan na Human Security Course