JOVANA ILIĆ - Menadžerka kancelarije

Jovana Ilić je menadžerka kancelarije i koordinatorka istraživanja u SeConS-u.Diplomirala je na politikološkom smeru Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Tokom studija, stekla je bogato iskustvo volontirajući na projektima u nekoliko nevladinih organizacija. Takođe, pohađala je veliki broj seminara, škola i letnjih kampova u organizaciji NDI, Centra modernih veština, FES, Udruženja studenata sa hendikepom, itd.Pre nego što je počela da radi u SeConS-u, bila je anketarka u nekoliko istraživanja još od 2012. godine.

Najvažnija znanja i veštine:

• Rad na terenu i kvantitativna istraživanja;
• Prikupljanje i analiza podataka
• Analiza sadržaja
• Organizacija događaja
• Logistička podrška
• Organizacija i kooordinacija aktivnosti u kancelariji, na radionicama i treninzima