Snežana Bajčeta – saradnica za komunikacije

Snežana Bajčeta je saradnica za komunikacije u SeConS-u i doktorska studentkinja na odseku za medijske i kulturne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Pre nego što se pridružila SeConS timu, bila je demonstratorka na Fakultetu političkih nauka. Ima iskustvo u medijskim istraživanjima, novinarstvu i televizijskoj dokumentaristici.

Najvažnije znanja i veštine:

• Odnosi s javnošću
• Analiza medija
• Menadžment sadržaja
• Menadžment događaja