Tatjana Milić Zanoškar, menadžerka finansija

Tanja Milić Zanoškar je menažerka finansija SeConS-a sa velikim iskustvom u oblastima finansija i prava. Ekspertkinja je za finansijsko pravo, zakone i propise u vezi sa realizacijom projekata i delatnošću organizacija civilnog društva. Radila je u brojnim organizacijama na poziciji menadžerke finansija i kao konsultantkinja za administraciju i finansije.

Najvažnija znanja i veštine

• Finansijski menadžment u civilnom sektoru
• Finansijsko pravo u EU, Srbiji i regionu
• Grant menadžment