Dragana Savić – saradnica na istraživanjima

Dragana Savić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru za međunarodne poslove. Tokom studija učestvovala je u brojnim projektima različitih NVO. Osim toga, pohađala je mnoge seminare, škole i radionice u organizaciji Fridrih Ebert Fondacije, Evropskog pokreta u Srbiji, Kancelarije za mlade Grada Beograda itd. Pre nego što se pridružila SeConS timu, stažirala je u Agenciji za borbu protiv korupcije i radila u nekoliko medija.  

Najvažnija znanja i veštine:


• Odnosi sa javnošću
• Rad na terenu i kvantitativna istraživanja
• Prikupljanje, obrada i analiza kvantitativnih podataka
• Analiza sadržaja
• Menadžment sadržaja