Razvojna opservatorija je posvećena debatama, analizama i praćenju razvojnih procesa u Srbiji. Nasuprot redukcionističkim i dominantnim pristupima razvoju koji se nalaze u osnovi savremenih razvojnih politika, a koja shvataju razvoj kao ekonomski rast (u najboljem slučaju kao „inkluzivni rast“), mi ovde nudimo drugačiji pogled na razvoj. Nudimo mogućnost da se shvatanje razvoja proširi na društveni, koliko i ekonomski, inkluzivni i održivi razvoj. Razvojna opservatorija predstavlja resursni centar sa tri osnovne komponente:

  • Centar za znanje koji pruža smernice za upoznavanje sa različitim pristupima socio-ekonomskom razvoju i daje reference na relevantnu literaturu i internet izvore;
  • Opservatoriju u okviru koje se prate razvojni trendovi prema dimenzijama i indikatorima utemeljenim u obuhvatnom konceptu socio-ekonomskog razvoja kao društvenog, inkluzivnog i održivog;
  • „U fokusu“ – stranice posvećene detaljnijim empirijskim podacima i analizama specifičnih trendova, problema i politika.

Sadržaj je namenjen različitim grupama i pojedincima koji mogu biti zainteresovani: studentima/kinjama, ekspertima/kinjama, onima koji/e su uključeni u proces političkog odlučivanja, zaposlenim/a u državnoj administraciji i javnim socijalnim uslugama, aktivistima/kinjama i drugim akterima/kama civilnog društva, i ostalim zainteresovanim pojedincima/kama.